Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học lớp 10 - Tập 1

ID: 265000

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương,Th.S Vũ Thị Ngọc Oanh,Th.S Lê Quỳnh Trang

Số Trang: 256

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 119.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1.CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 17
Chủ đề 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 17
Chủ đề 3. Liên kết hóa học 14
Chủ đề 4. Phản ứng oxi hóa khử 18