Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học lớp 11

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 268000

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 312

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 99.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: SỰ ĐIỆN LI 18
Chủ đề 2: NITƠ – PHOTPHO 25
Chủ đề 3: CACBON – SILIC 15
Chủ đề 4: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 7
Chủ đề 5: HIĐROCACBON NO 7
Chủ đề 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO 13
Chủ đề 7: HIĐROCACBON THƠM 8
Chủ đề 8: ANCOL - PHENOL 9
Chủ đề 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC 17