Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học - Tập 2 Bài tập hóa hữu cơ

ID: 345600

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 149.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1. Bài tập este 43
Chủ đề 2. Bài tập chất béo 15
Chủ đề 3. Bài tập cacbohiđrat 20
Chủ đề 4. Bài tập amin 13
Chủ đề 5. Bài tập amino axit 15
Chủ đề 6. Bài tập peptit 15
Chủ đề 7. Bài tập hợp chất CxHyNzOt 6
Chủ đề 8. Bài tập polime 3
Bài mới phát hành
1.3. Một số bài tập tổng hợp - nâng cao về POLIME
2.2. Bài tập xác định hệ số polime - số mắt xích cơ bản
3.1. Bài tập về một số phản ứng điều chế POLIME
4.4. Bài tập dạng hợp chất CxHyNzOt chưa biết công thức phân tử
5.3. Bài tập hỗn hợp CxHyNzOt biết CTPT và dạng của một chất, còn chất kia chưa biết dạng cấu tạo
6.Bài giảng_Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
7.2. Bài tập chỉ biết công thức phân tử của hợp chất CxHyNzOt
8.1. Bài tập biết CTPT và giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
9.Bài giảng_Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập biết giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
10.II.3. Biến đổi PEPTIT giải bài tập đốt cháy thuần cơ bản
11.II.2. Kết hợp biến đổi PEPTIT với biện luận và lý thuyết nhận định - phát biểu
12.II.1. Kết hợp các bài tập cơ bản biến đổi peptit
13.I.6. Bài tập thủy phân HỖN HỢP PEPTIT trong môi trường kiềm
14.Bài giảng_Bài tập thủy phân HỖN HỢP PEPTIT trong môi trường kiềm
15.I.5. Bài tập thủy phân MỘT PEPTIT trong môi trường kiềm
16.Bài giảng_Bài tập thủy phân MỘT PEPTIT trong môi trường kiềm
17.I.4. Bài tập thủy phân PEPTIT trong môi trường axit HCl
18.Bài giảng_Bài tập thủy phân PEPTIT trong môi trường axit HCl
19.I.3. Thuần biến đổi thủy phân HỖN HỢP PEPTIT
20.Bài giảng_Biến đổi peptit - Thuần biến đổi thủy phân HỖN HỢP PEPTIT