Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học - Tập 3 - Lý thuyết hóa vô cơ

ID: 345700

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 352

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 149.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1. Đại cương kim loại 29
Chủ đề 2. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm 18
Chủ đề 3. Một số kim loại chuyển tiếp quan trọng 13
Chủ đề 4. Phân biệt một số chất vô cơ 3
Chủ đề 5. Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 5
Chủ đề 6. Tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ 12
Bài mới phát hành
1.12.Hình vẽ - bố trí thí nghiệm hóa học
2.11. Phát biểu – mệnh đề
3.10. Chủ đề lý thuyết – xảy ra phản ứng thu được một số yêu cầu khác
4.9. Chủ đề lý thuyết – xảy ra phản ứng thu được đơn chất, thu được kim loại
5.8. Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng và thu được muối thỏa mãn yêu cầu
6.7.Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng thu được kết tủa
7.6.Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng thu được chất khí
8.5.Chủ đề lý thuyết - Phương trình ion rút gọn và phản ứng oxi hóa khử
9.4.Chủ đề lý thuyết - Có xảy ra phản ứng hóa học hay không?
10.3.Lý thuyết đặc trưng - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn
11.2.Lý thuyết đặc trưng – Dãy chuyển hóa dạng sơ đồ
12.1.Lý thuyết đặc trưng – Dãy chuyển hóa giả thiết chữ và bảng thí nghiệm
13.3.c. Xử lý trong phòng thí nghiệm và tổng hợp hóa học môi trường
14.3.b. Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường ĐẤT và NƯỚC
15.3.a. Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường KHÔNG KHÍ
16.2.Hóa học và vấn đề XÃ HỘI
17.1.Hóa học và vấn đề PHÁT TRIỂN KINH TẾ
18.3.Tổng hợp phân biệt – nhận biết một số chất vô cơ
19.2.Nhận biết một số CHẤT KHÍ, CHẤT RẮN
20.1.Nhận biết ION, CHẤT TAN trong dung dịch