Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học - Tập 4 - Bài tập hóa vô cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 345800

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 480

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1. Các dạng bài tập cơ bản - nền tảng 39
Chủ đề 2. Phối hợp làm khó các bài tập cơ bản 26
Chủ đề 3. Chuyên đề kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm 28
Chủ đề 4. Bài tập về các phương pháp điều chế kim loại 39
Chủ đề 5. Chuyên đề bài tập HNO3 nâng cao 11
Chủ đề 6. Bài tập tổng hợp hoá vô cơ 7
Bài mới phát hành
1.7.Dạng đề TN THPT 2022 – Hệ có muối sunfua nâng cao
2.6.Dạng đề TN THPT 2020 và 2021 – Hệ muối ngậm nước và độ tan
3.5.Dạng đề THPT QG 2019 - Hệ phản ứng muối sắt(II) và KMnO4
4.4.Dạng đề THPT QG 2018 - Hệ đặc trưng Fe²⁺ và Ag⁺ - NO₃⁻
5.3.Các dạng bài tập tổng hợp hóa vô cơ về HNO₃ qua các kỳ thi THPT của Bộ Giáo Dục (2017 - nay)
6.2.Một số dạng bài tập HNO3 hay lạ khó tổng hợp – kiểm tra
7.1.Hệ có nhiệt khí, nhiệt nhôm, nhiệt phân phối hợp với HNO3
8.11.Hệ có chứa muối cacbonat phản ứng với HNO3
9.10.Xử lí phần 4 – Sản phẩm khử đặc biệt hệ HNO3
10.9.Thêm quá trình kim loại vào tác dụng với dung dịch thu được
11.8.Đặc trưng combo xử lí biết lượng NaOH thêm vào, cô cạn, nung,…
12.7.Phối hợp các hệ xử lý phần 1, phần 2 và phần 3 bài tập HNO3
13.6.Đặc trưng NaOH xử lí dung dịch thu được hệ có Al, Zn tác dụng HNO3
14.5.Xử lý phần 3 – Dung dịch thu được sau phản ứng hệ HNO3 cơ bản
15.4.Xử lý phần 2 – Hệ kim loại tác dụng với dung dịch chứa (H+; NO3–)
16.3.HCl, H2SO4 loãng cùng HNO3, H2SO4 đặc nóng xử lí hệ kim loại, oxit
17.2.HCl, H2SO4 loãng cùng H2SO4 đặc, HNO3 xử lí phần 1 (hệ kim loại)
18.1.Xử lý phần 1 hệ HNO3, H2SO4 đặc bằng hệ nhiệt khí (CO, H2)
19.C.10.Hệ nâng cao – mở rộng – tìm hiểu thêm
20.C.9.HỆ ĐẶC BIỆT – Đồ thị và biểu diễn bảng chuyên đề bài tập điện phân