Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học toán học - Tập 5 Hình tọa độ OXYZ

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 185000

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 334

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương về hình tọa độ Oxyz phần 1 10
Chủ đề 2: Đại cương về hình tọa độ Oxyz phần 2 7
Chủ đề 3: Tích có hướng của hai vecto và ứng dụng 9
Chủ đề 4: Phương trình mặt phẳng 8
Chủ đề 5: Phương trình mặt phẳng dạng đoạn chắn 10
Chủ đề 6: Phương trình đường thẳng 8
Chủ đề 7: Phương trình đường thẳng giao tuyến và phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng 11
Chủ đề 8: Phương trình đường thẳng cắt một đường thẳng khác 12
Chủ đề 9: Phương trình đường thẳng cắt hai đường thẳng khác 11
Chủ đề 10: Phương trình hình chiếu, phương trình đường phân giác 16
Chủ đề 11: Phương trình mặt cầu phần 1 5
Chủ đề 12: Phương trình mặt cầu phần 2 6
Chủ đề 13: Bài toán vị trí tương đối 4
Chủ đề 14: Bài toán khoảng cách 4
Chủ đề 15: Bài toán góc 2
Chủ đề 16: Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng chứa yếu tố góc và khoảng cách 2
Chủ đề 17: Bài toán tương giao mặt cầu phần 1 3
Chủ đề 18:Bài toán tương giao mặt cầu phần 2 2
Chủ đề 19: Bài toán tìm điểm phần 1 3
Chủ đề 20: Bài toán tìm điểm phần 2 2
Chủ đề 21: Bài toán tìm tâm tỷ cự tìm min-max 3
Chủ đề 22: Lập phương trình đường thẳng và mặt phẳng có yếu tố cực trị 3
Chủ đề 23: Tìm điểm thuộc mặt phẳng và đường thẳng có yếu tố cực trị 2
Chủ đề 24: Bài toán mặt cầu có yếu tố cực trị 2
Chủ đề 25: Bài toán cực trị góc 3
Chủ đề 26: Bài tập tổng hợp 7