Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Vật lý – Tập 1 – Dao động và sóng cơ học

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 401000

Tác giả: Thầy Lại Đắc Hợp

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương dao động cơ học 23
Chủ đề 2: Vận tốc, gia tốc, lực kéo về 23
Chủ đề 3: Mối quan hệ giữa các đại lượng trong dao động điều hòa 15
Chủ đề 4: Mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 11
Chủ đề 5: Bài toán tìm khoảng thời gian 6
Chủ đề 6: Tìm thời điểm lần thứ N 6
Chủ đề 7: Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2 6
Chủ đề 8: Số lần, quãng đường 19
Chủ đề 9: Quãng đường - Thời gian lớn nhất, nhỏ nhất 14
Chủ đề 10: Tốc độ trung bình 7
Chủ đề 11: Viết phương trình dao động điều hòa 6
Chủ đề 12: Đường tròn kết hợp 6
Chủ đề 13: Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường 7
Chủ đề 14: Đại cương con lắc lò xo 22
Chủ đề 15: Cơ năng 15
Chủ đề 16: Lực đàn hồi, lực hồi phục của con lắc lò xo 15
Chủ đề 17: Cắt ghép lò xo. bài toán giữ lò xo 11
Chủ đề 18: Con lắc lò xo gặp biến cố 8
Chủ đề 19: Bài tập tổng hợp con lắc lò xo 10
Chủ đề 20: Đại cương con lắc đơn 15
Chủ đề 21: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 11
Chủ đề 22: Tổng hợp dao động 19
Chủ đề 23: Khoảng cách trong dao động điều hòa 11
Chủ đề 24: Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức 14
Chủ đề 25: Đồ thị dao động điều hòa 18
Chủ đề 1: Quá trình truyền sóng 26
Chủ đề 2: Giao thoa sóng 29
Chủ đề 3: Sóng dừng 22
Chủ đề 4: Sóng âm 14
Chủ đề 5: Đồ thị sóng cơ 6