Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Vật lý – Tập 2 – Điện xoay chiều và dao động điện từ

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 402000

Tác giả: Thầy Lại Đắc Hợp

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương điện xoay chiều 11
Chủ đề 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử 14
Chủ đề 3: Mạch RLC nối tiếp 12
Chủ đề 4: RLrC 5
Chủ đề 5: Sử dụng giản đồ Vectơ để giải bài toán điện xoay chiều 13
Chủ đề 6: Sử dụng số phức để giải bài toán điện xoay chiều 5
Chủ đề 7: Mối quan hệ các đại lượng tức thời 15
Chủ đề 8: Công suất 13
Chủ đề 9: Hiện tượng cộng hưởng 5
Chủ đề 10: Cực trị R biến thiên 21
Chủ đề 11: L,C biến thiên 30
Chủ đề 12: Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên 15
Chủ đề 13: Hộp kín 7
Chủ đề 14: Máy biến áp 8
Chủ đề 15: Truyền tải điện năng 8
Chủ đề 16: Máy phát điện xoay chiều 1 pha 8
Chủ đề 17: Máy phát điện xoay chiều 3 pha và động cơ không đồng bộ 3 pha 9
Chủ đề 1: Mạch dao động LC 20
Chủ đề 2: Sóng điện từ, truyền thông bằng sóng điện từ 15