TOEIC 650-900: Từ vựng

TOEIC 650-900: Từ vựng

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 18

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [67697]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thời tiết
2 Bài luyện tập 01
3 Du lịch
4 Bài luyện tập 02
5 Con người: Tính cách & Hành vi
6 Bài luyện tập 03
7 Gia đình
8 Bài luyện tập 04
9 Mối quan hệ
10 Bài luyện tập 05
11 Cảm xúc
12 Bài luyện tập 06
13 Nông thôn và thành phố
14 Bài luyện tập 07
15 Công việc
16 Bài luyện tập 08
17 Kinh doanh
18 Bài luyện tập 09
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Moon Lê Nga

facebook.com/lengamoon06

0966482199

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC