Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 10.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia, môn Lịch sử - Tập 2. Lịch sử Việt Nam 1858 – 1945 (3500 câu hỏi)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

ID: 838300

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng & Nguyễn Thị Huyền Anh

Số Trang: 436

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 250.000 200.000 VNĐ

Mua sách


Cuốn sách ID luyện thi Tuyển tập 10.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, Tập 2. Lịch sử Việt Nam 1858 - 1945 (3500 câu hỏi) do PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng biên soạn sẽ đáp ứng được những kì vọng của thầy/cô và các em khi mùa thi tốt nghiệp, tuyển sinh đang đến gần. Nội dung cuốn sách (Tập 1) gồm ba phần chính:

Xem tiếp

Chủ đề 1: Những sự kiện lớn của lịch sử thế giới (giữa thế kỉ XIX - 1945) tác động đến Việt Nam 3
Chủ đề 2: Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884 4
Chủ đề 3: Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1896 4
Chủ đề 4: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 6
Chủ đề 5: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 17
Chủ đề 6: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 16
Chủ đề 7: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ 1858 đến năm 1945 6
Đề thi THPT Quốc gia tham khảo 8
Lịch sử Việt Nam lớp 11 10
Lịch sử Việt Nam 1919 - 1930 7
Lịch sử Việt Nam 1930 - 1945 9
Bài mới phát hành
1.1. Những sự kiện lớn của lịch sử thế giới (giữa thế kỉ XIX - cuối thế kỉ XIX)
2.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 - 1884), (phần 1)
3.2. Những sự kiện lớn của lịch sử thế giới (đầu thế kỉ XX đến năm 1918)
4.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858-1884) (phần 2)
5.3. Những sự kiện lớn của lịch sử thế giới từ năm 1919 đến năm 1945
6.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 - 1884), (phần 3)
7.1. Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược
8.Phong trào đấu tranh chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến (1885 - 1896), (phần 1)
9.2. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) - Đề ôn luyện số 1
10.Phong trào đấu tranh chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến (1885 - 1896), (phần 2)
11.2. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) - Đề ôn luyện số 2
12.Phong trào đấu tranh chống Pháp theo khuynh hướng dân chủ tư sản (những năm đầu thế kỉ XX), (phần 1)
13.3. Nguyên nhân thất bại và bài học kinh nghiệm
14.Phong trào đấu tranh chống Pháp theo khuynh hướng dân chủ tư sản (những năm đầu thế kỉ XX), (phần 2)
15.1. Tình hình Việt Nam sau năm 1884
16.So sánh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (cuối thế kỉ XIX - đầu thể kỉ XX)
17.2. Phong trào yêu nước chống Pháp theo phạm trù phong kiến (1884 – 1896) - Đề ôn luyện số 1
18.Hoạt động của Nguyễn Tất Thành (1911 - 1918)
19.2. Phong trào yêu nước chống Pháp theo phạm trù phong kiến (1884 – 1896) - Đề ôn luyện số 2
20.Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam lớp 11