Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3000 bài tập dao động sóng cơ và sóng cơ học

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 615

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Cuốn sách ID luyện thi môn Vật Lý THPQ QG: Tuyển chọn 3000 bài tập dao động và sóng cơ sẽ giúp các em luyện tập với các dạng bài toán Vật lý lớp 12 về Dao động và sóng cơ. Qua đó khi bước vào kỳ thi THPT QG sẽ hoàn thành tốt các câu hỏi trong đề thi.
Xem bản đọc thử tại đây!

Xem tiếp

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ HỌC 6
Chủ đề 2: VẬN TỐC, GIA TỐC, LỰC KÉO VỀ 6
Chủ đề 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 4
Chủ đề 4: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 3
Chủ đề 5: BÀI TOÁN TÌM KHOẢNG THỜI GIAN 2
Chủ đề 6: TÌM THỜI ĐIỂM LẦN THỨ N 2
Chủ đề 7: CHO TRẠNG THÁI 1, TÌM TRẠNG THÁI 2 2
Chủ đề 8: SỐ LẦN, QUÃNG ĐƯỜNG 5
Chủ đề 9: QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN LỚN NHẤT, NHỎ NH 4
Chủ đề 10: TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH 3
Chủ đề 11: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 2
Chủ đề 12: ĐƯỜNG TRÒN KẾT HỢP 2
Chủ đề 13: CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP VỀ THỜI GIAN, QUÃNG ĐƯỜNG 3
Chủ đề 14: ĐẠI CƯƠNG CON LẮC LÒ XO 6
Chủ đề 15: CƠ NĂNG CON LẮC LÒ XO 4
Chủ đề 16: LỰC ĐÀN HỒI, LỰC HỒI PHỤC CỦA CON LẮC LÒ XO 4
Chủ đề 17: CẮT GHÉP LÒ XO. BÀI TOÁN GIỮ LÒ XO 3
Chủ đề 18: CON LẮC LÒ XO GẶP BIẾN CỐ 3
Chủ đề 19: BÀI TẬP TỔNG HỢP CON LẮC LÒ XO 3
Chủ đề 20: ĐẠI CƯƠNG CON LẮC ĐƠN 3
Chủ đề 21: VẬN TỐC, LỰC CĂNG DÂY CON LẮC ĐƠN 3
Chủ đề 22: CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA NGOẠI LỰC 3
Chủ đề 23: BÀI TẬP TỔNG HỢP CON LẮC ĐƠN 4
Chủ đề 24: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG 5
Chủ đề 25: KHOẢNG CÁCH TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 3
Chủ đề 26: DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ, CƯỠNG BỨC 4
Chủ đề 27: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 4
Chủ đề 1: QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG 7
Chủ đề 2: GIAO THOA SÓNG 8
Chủ đề 3: SÓNG DỪNG 6
Chủ đề 4: SÓNG ÂM 4
Chủ đề 5: ĐỒ THỊ SÓNG CƠ 1