Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng - Tái bản 2

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng - Tái bản 2

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

79.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 109

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 79.000 đ

Đăng ký

ID: [66666]

Tác giả: Đặng Công Đức, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Giá: 79.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 IV.3. Bài toán tổng hợp GTLN, GTNN của hàm số y = |f(x)+m|
2 2.2.i Bài toán liên quan đến yếu tố hình thoi, tứ giác nội tiếp
3 VI.2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ (*)
4 IV.2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = |f(x)+m|
5 VI.1. Sử dụng phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (*)
6 2.2.h Bài toán liên quan đến yếu tố độ dài
7 IV.1. Giá trị lớn nhất của hàm số y = |f(x)+m|
8 III.2. Tìm m để phương trình f(u) = m có n nghiệm
9 2.2.g Bài toán liên quan đến yếu tố bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp
10 V. Tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức (*)
11 Dạng 4.3. Bài toán kết hợp tương giao đồ thị
12 III. Dạng 2.3. Bài toán chứa tham số m
13 III.2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất dựa vào bảng biến thiên
14 III.1c. Phương trình chứa yếu tố lượng giác
15 III. Dạng 2.2. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f(u(|x|))
16 Dạng 4.2.Đề bài cho f’(x) chứa m → Yêu cầu hàm số y = f(u) đơn điệu trên k
17 IV.3. Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
18 2.2.f Bài toán liên quan đến yếu tố trọng tâm, trực tâm tam giác
19 III.1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hợp
20 III.1b. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối
21 IV.2. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất (*)
22 2.2.e Bài toán liên quan đến yếu tố góc, hoành độ, tung độ
23 III. Dạng 2.1. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f(|u|) với u = u(x)
24 Dạng 4.1. Đề bài cho f’(x) → Yêu cầu hàm số y = f(u), u = g(x;m) đơn điệu trên k
25 5. Bài toán tiệm cận nâng cao(*)
26 3. Bài toán điểm thuộc đồ thị hàm số
27 II. Giá trị lớn nhất nhỏ nhất hàm số chứa tham số
28 VI. Tiếp tuyến chứa yếu tố cấp số cộng, cấp số nhân
29 III.1a. Phương trình chứa hàm đa thức, căn thức
30 Dạng 3: Kết hợp bài toán tương giao đồ thị
31 III. Dạng 1.2. Bài toán chứa tham số m
32 IV.1.b. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất – Đề 2
33 2.2.d Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác nhọn
34 4. Bài toán liên quan đến điểm thuộc đồ thị
35 2.3. Bài toán cấp số cộng, cấp số nhân
36 2.3.b. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thỏa mãn độ dài, diện tích, đa giác (áp dụng Vi – et) – Đề 2
37 I.5.b. Hàm lượng giác – Đề 2
38 V.2. Tiếp tuyến hàm số ẩn, hàm số hợp – Đề 2
39 II.2. Phương pháp cô lập tham số m
40 IV. Bài toán thực tiễn trong y tế, dược liệu
41 2.2.c Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác vuông
42 2.4. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị
43 IV.1.a. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất – Đề 1
44 III. Dạng 1.1. Bài toán không chứa tham số
45 3.2. Đồ thị hàm số chứa căn thức
46 2.2. Phương pháp đồ thị (biện luận dựa vào BBT)
47 Dạng 2: Xây dựng bảng biến thiên kép
48 2.3.a. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thỏa mãn độ dài, diện tích, đa giác (áp dụng Vi – et) – Đề 1
49 I.5.a. Hàm lượng giác – Đề 1
50 V.1. Tiếp tuyến hàm số ẩn, hàm số hợp – Đề 1