Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3000 câu hỏi bài tập hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 777000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1. Bài tập ESTE 56
Chủ đề 2. Bài tập CHẤT BÉO 15
Chủ đề 3. Bài tập CACBOHIĐRAT 21
Chủ đề 4. Bài tập AMIN 19
Chủ đề 5. Bài tập AMINO AXIT 17
Chủ đề 6. Bài tập PEPTIT 27
Chủ đề 7. Bài tập CxHyNzOt 6
Chủ đề 8. Bài tập POLIME 3
Bài mới phát hành
1.12. Tìm hiểu thêm một số dạng bài tập khác về hợp chất CACBOHIĐRAT
2.11. Bài tập về phản ứng của XENLULOZƠ với axit HNO₃ và anhiđrit axetic
3.Thường thức - Cách vận dụng các YTHH trong thực chiến đề THPTQG 2019 - phần bài tập chất béo
4.Bài giảng_Bài tập về phản ứng của XENLULOZƠ với axit HNO₃ và anhiđrit axetic
5.Thường thức - 30s cho một bài tập chất béo vận dụng cao thi TN THPT chính thức 2021
6.10. Kết hợp xử lí nâng cao bài tập lên men rượu hợp chất CACBOHIĐRAT
7.YTHH - Phối hợp một số ý tưởng giải bài tập chất béo liên quan đến tỉ lệ
8.Bài giảng_Kết hợp xử lí nâng cao bài tập lên men rượu hợp chất CACBOHIĐRAT
9.YTHH - Cố định số C - Số O của chất béo
10.9. Kết hợp xử lí cơ bản bài tập lên men rượu hợp chất CACBOHIĐRAT
11.YTHH - "Mẹo" cơ bản bắt bài dạng chất béo no ở THPT
12.Bài giảng_Kết hợp xử lí cơ bản bài tập lên men rượu hợp chất CACBOHIĐRAT
13.YTHH - Tương quan đốt với bài tập đốt chất béo
14.III.2. Amin phản ứng với kim loại và một số tính chất khác
15.8. Bài tập cơ bản về phản ứng lên men rượu từ TINH BỘT - XENLULOZƠ
16.7. Bài tập cơ bản về phản ứng lên men rượu từ GLUCOZƠ
17.7. Tìm hiểu thêm các chỉ số trong bài tập về CHẤT BÉO
18.III.1. Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
19.Bài giảng_Bài tập cơ bản về phản ứng LÊN MEN RƯỢU
20.Bài giảng_Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN