Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 709

Tác giả: Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Sách Luyện thi THPT QG: Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ là một trong nhiều quyển sách trong Tủ sách luyện thi chất lượng cao của Moon.vn. Thông qua cuốn sách này sẽ giúp các bạn luyện tập các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong các đề bài kiểm tra.

Xem tiếp

Phần I. Dẫn nhập 0
Phần II. Hệ sơ đồ 3 thành phần 6
Phần II. Hệ số đồ 4 thành phần 27
Phần II. Hệ sơ đồ 5 thành phần 9
Phần III.1. Phối hợp xử lý hệ cơ bản 11
Phần III.2. Chuyên đề kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm 20
Phần III.3. Chuyên đề muối cacbonat, hiđrocacbonat và axit 6
Phần III.4. Chuyên đề nhiệt nhôm 7
Phần III.5. Chuyên đề kim loại đẩy muối 7
Phần III.6. Chuyên đề điện phân 13
Phần III.7. Chuyên đề các hệ đặc trưng rời rạc 12
Phần IV. Chuyên đề hno3 20
Phần V. Tổng hợp 7
Phần V. Tổng kết 2
Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ 54