Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 709

Tác giả: Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua

sách luyện thi THPT QG 3000 bài tập hóa vô cơ.jpg

Cuốn sách Tuyển chọn 360 Câu hỏi Bài tập Hóa vô cơ bao gồm các phần:
Phần I dẫn nhập:
1: Định hướng và cách học.
2. Định hướng - Học cách giải một bài tập hóa học.
Phần II: Các hệ sơ đồ cơ bản
1. Hệ sơ đồ 3 thành phần
2. Hệ sơ đồ 4 thành phần
3. Hệ sơ đồ 5 thành phần
Phần 3 - Các chuyên đề về Hóa vô cơ
1. Phối hợp xử lý hệ cơ bản
2. Chuyên đề kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm
3. Chuyên đề muối cacbonat, hidrocacbonat và axit
4. Chuyên đề nhiệt nhôm
5. Chuyên đề kim loại đẩy muối
6. Chuyên đề điện phân
7. Chuyên đề các hệ đặc trưng rời rạc
Phần 4 - Chuyên đề HNO3
Phần 5 - Tổng hợp - Tổng kết

I. ĐỊNH HƯỚNG HỌC CÁCH HỌC
Cuốn sách sẽ giúp các bạn đứng trước một bài toán lớn: thay vì sợ hãi, hãy hiểu rằng lớn được sinh ra từ nhỏ, hãy chia nhỏ các vấn đề ra, xử lí từng bài toán nhỏ, và gộp lại sẽ là xử lí một bài toán lớn. 
“Thiên lý hành trình thủy vu túc hạ” (Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên) 
– Lão Tử.

Biết cách vượt qua một nỗi sợ, bạn sẽ vượt qua các nỗi sợ khác. Biết cách vượt qua vấn đề trong lĩnh vực này, bạn sẽ biết cách vượt qua mọi khó khăn trong các lĩnh vực khác.

2 Tác giả của cuốn sách luyện thi THPT QG môn Hóa: Tuyển chọn 3600 Câu hỏi bài tập Hóa vô cơ
Thầy Phạm Hùng Vương và Cô Nguyễn Đăng Thị Quỳnh- Tác giả cuốn sách luyện thi THPT QG môn Hóa: Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

"Nếu ngươi đã tinh thông các nguyên lý của kiếm pháp, khi ngươi tùy ý tấn công một người và hạ hắn ta một cách dễ dàng thì ngươi có thể hạ được bất cứ ai trên thế gian. Tinh thần để đánh thắng một người và tinh thần đánh bại ngàn vạn người không có gì khác nhau." 
- Miyamoto Musashi.

PHẦN I. DẪN NHẬP 0
PHẦN II. HỆ SƠ ĐỒ 3 THÀNH PHẦN 6
PHẦN II. HỆ SỐ ĐỒ 4 THÀNH PHẦN 27
PHẦN II. HỆ SƠ ĐỒ 5 THÀNH PHẦN 9
PHẦN III.1. PHỐI HỢP XỬ LÝ HỆ CƠ BẢN 11
PHẦN III.2. CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM 20
PHẦN III.3. CHUYÊN ĐỀ MUỐI CACBONAT, HIĐROCACBONAT VÀ AXIT 6
PHẦN III.4. CHUYÊN ĐỀ NHIỆT NHÔM 7
PHẦN III.5. CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI ĐẨY MUỐI 7
PHẦN III.6. CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN 13
PHẦN III.7. CHUYÊN ĐỀ CÁC HỆ ĐẶC TRƯNG RỜI RẠC 12
PHẦN IV. CHUYÊN ĐỀ HNO3 20
PHẦN V. TỔNG HỢP 7
PHẦN V. TỔNG KẾT 2
BÍ KÍP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ 54
Bài mới phát hành
1.1. Hệ nhiệt phân muối cacbonat, hiđrocacbonat, hiđroxit 20/05/2021
2.2.1. Cơ bản nhất – một kim loại tác dụng với một phi kim 20/05/2021
3.2.2. Làm khó – Tăng số lượng chất vào các thành phần trong hệ 20/05/2021
4.3.1. Cơ bản nhất – Hệ 1CO (hoặc 1H2) khử một oxit kim loại 20/05/2021
5.3.2. Làm khó 1 – Tăng số lượng chất tham gia phản ứng 20/05/2021
6.3.3. Làm khó 2 – Thêm giả thiết tỉ khối khí thu được sau phản ứng 20/05/2021
7.1.1. Phản ứng axit - bazơ 20/05/2021
8.1.2. Phản ứng tạo kết tủa 20/05/2021
9.1.3. Bảo toàn điện tích các ion trong dung dịch 20/05/2021
10.2.1. Hệ cơ bản: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh