Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 709

Tác giả: Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 109.000 VNĐ

Mua sách


Sách Luyện thi THPT QG: Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ là một trong nhiều quyển sách trong Tủ sách luyện thi chất lượng cao của Moon.vn. Thông qua cuốn sách này sẽ giúp các bạn luyện tập các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong các đề bài kiểm tra.

Xem tiếp

Phần I. Dẫn nhập 0
Phần II. Hệ sơ đồ 3 thành phần 6
Phần II. Hệ số đồ 4 thành phần 27
Phần II. Hệ sơ đồ 5 thành phần 9
Phần III.1. Phối hợp xử lý hệ cơ bản 11
Phần III.2. Chuyên đề kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm 20
Phần III.3. Chuyên đề muối cacbonat, hiđrocacbonat và axit 6
Phần III.4. Chuyên đề nhiệt nhôm 7
Phần III.5. Chuyên đề kim loại đẩy muối 7
Phần III.6. Chuyên đề điện phân 13
Phần III.7. Chuyên đề các hệ đặc trưng rời rạc 12
Phần IV. Chuyên đề hno3 20
Phần V. Tổng hợp 7
Phần V. Tổng kết 2
Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ 54
Bài mới phát hành
1.4.6*. Tổng hợp một số dạng đồ thị hệ đặc biệt khác
2.1.1. Hệ liên tục: tác dụng phi kim rồi cho vào HNO3, H2SO4 đặc nóng
3.1.2. Hệ cơ bản liên tục: CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng
4.1.3. Hệ nâng cao liên tục: CO, H2 xử lí hỗn hợp oxit rồi tác dụng HNO3, H2SO4 đặc nóng
5.1.4. Hệ rời rạc CO, H2, phi kim, HNO3, H2SO4 đặc nóng cùng xử lí hỗn hợp kim loại, hợp chất
6.1.5. Hệ rời rạc: HCl, H2SO4 loãng cùng HNO3, H2SO4 đặc nóng xử lí kim loại
7.1.6. Hệ rời rạc: HCl, H2SO4 loãng cùng HNO3, H2SO4 đặc nóng xử lí hỗn hợp kim loại, hợp chất
8.2.1. Kim loại, hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp axit chứa (H+; NO3–)
9.2.2. Hệ kim loại tác dụng với hỗn hợp muối và axit chứa (H+; NO3-)
10.2.3. So sánh tổ hợp các chất tan trong dung dịch tạo (H+; NO3-)
11.2.4. Hệ nâng cao – mở rộng
12.3.1. Hệ xử lí dung dịch thu được của bài tập HNO3 cơ bản
13.3.2. NaOH xử lí dung dịch thu được của hệ {Al, Zn} tác dụng HNO3 cơ bản
14.3.3*. Nâng cao: kết hợp hệ xử lý nhiều phần 1, phần 2 và phần 3
15.3.4*. Đặc trưng combo xử lí biết NaOH thêm vào, bỏ tủa, cô cạn dung dịch, nung
16.3.5. Thêm kim loại vào tác dụng với dung dịch thu được
17.4.1. Xử lí sản phẩm khử bằng quá trình tác dụng (O2; H2O) tạo HNO3
18.4.2. Sản phẩm khử có H2 và tạo muối amoni nâng cao
19.4.3*. Nâng cao: hệ sản phẩm khử có cả amoni và khí H2
20.4.4. Hệ cacbonat từ dễ đến khó (CO2 trong hỗn hợp khí sản phẩm khử)