Vật Lý 11 khóa 2020 - thầy Lại Đắc Hợp

Vật Lý 11 khóa 2020 - thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 600.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 64

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 600.000đ Đăng ký

ID: [41236]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Mắt và các tật của mắt ( Phần 2)
2 Mắt và các tật của mắt ( Phần 1)
3 Bài tập nâng cao thấu kính
4 Sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính- công thức thấu kính
5 Các khái niệm cơ bản của thấu kính
6 Lăng kính
7 Phản xạ toàn phần
8 Bài tập khúc xạ ánh sáng
9 Khúc xạ ánh sáng
10 Hiện tượng tự cảm
11 Hiện tượng cảm ứng điện từ
12 Luyện tập - Lực Lorenxo.
13 Lực Lorenxo.
14 Luyện tập - Tương tác giữa hai dòng điện song song
15 Tương tác giữa hai dòng điện song song.
16 Luyện tập: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
17 Bài tập - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
18 Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
19 Luyện tập: Lực từ tác dụng lên dòng điện
20 Lực từ tác dụng lên dòng điện
21 Luyện tập: Từ trường
22 Từ trường
23 Dòng điện trong chất khí(P2)
24 Dòng điện trong chất khí
25 Dòng điện trong chất điện phân(Phần 2)
26 Dòng điện trong chất điện phân
27 Hiện tượng nhiệt điện - Hiện tượng siêu dẫn
28 Dòng điện trong kim loại
29 Phương pháp giải một số bài về mạch điện
30 Luyện tập - Định luật Ôm cho toàn mạch, đoạn mạch