Viết ứng dụng

Viết ứng dụng

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 9

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [1860]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Viết email (1)
2 Bài luyện tập 01
3 Viết email (2)
4 Bài luyện tập 02
5 Viết email (3)
6 Viết lời nhắn
7 Bài luyện tập 03
8 Viết lời chúc
9 Bài luyện tập 04
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC