Live T: Tổng ôn 8+ Luyện thi THPT Quốc gia 2020
Học phí: 150.000đ/ 1 khóa 300.000đ/ 2 khóa 450.000đ/ 3 khóa
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Bổ trợ kỹ năng dùng máy tính giải bài min-max mũ và logarit
2 Live - Điện học (lớp 11)
3 Live - Điện từ học (lớp 11) .
4 Live - Quang hình học
5 Bài giảng - VDC - Giao thoa - sóng dừng
6 Bài giảng - VDC - Giao thoa - sóng dừng
7 Bài giảng - VDC - Giao thoa - sóng dừng
8 Thi online - VDC - Giao thoa - sóng dừng
9 Bài toán tiệm cận chứa tam số
10 Tiệm cận của đồ thị hàm số
11 Live- VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi
12 Live- VDC - Khoảng cách dao động điều hòa
13 Live - VDC - Giao thoa - sóng dừng
14 Đề dự đoán Vật lý 2020
15 Bài giảng - Dòng điện không đổi
16 Bài giảng - Mắt
17 Bài giảng - Dòng điện không đổi
18 Bài giảng - Mạch dao động LC - Sóng điện từ
19 Bài giảng - Xử lý số liệu
20 Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số (NEW)
21 Bài giảng - VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi
22 Bài giảng - VDC - Khoảng cách dao động điều hòa
23 Bài tập về hợp chất hữu cơ dạng CxHyNzOt
24 Hóa học - Đề dự đoán và đánh giá năng lực thi tốt nghiệp 2020 duy nhất do thầy Phạm Hùng Vương biên soạn
25 Bài tập tổng hợp về chất béo
26 Bài giảng - Thấu kính
27 Đặc trưng hệ khí than và các bài toán liên quan
28 Đặc trưng hệ cacbonat tổng hợp với axit HCl, H₂SO₄ loãng
29 Bài giảng -Máy biến áp truyền tải điện năng
30 Bài giảng - Máy phát điện xoay chiều 1 pha – 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài toán xác xuất 1 hộp 24/12
Bài toán xác suất 2 hộp 24/12
Nhị thức Niuton 24/12
Cấp số cộng 24/12
Cấp số nhân 24/12
XOA 03/08
Phương pháp đổi biến số với tích phân hàm ẩn 20/08
Phương pháp đổi biến số kết hợp lấy tích phân hai vế 20/08
Phương pháp chọn hàm giải tích phân hàm ẩn 20/08
Phân tích ma trận câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ trong đề THPT Quốc Gia 27/05