Live T: Tổng ôn 8+ Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 180

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 134

Live T: Tổng ôn 8+ môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 215

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 161

Live T: Tổng ôn 8+ môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Số bài: 108

Tổng ôn cấp tốc môn Ngữ văn 2020

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 51

Học phí: 150.000đ/ 1 khóa 300.000đ/ 2 khóa 450.000đ/ 3 khóa
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live - Chữa đề các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
2 Thi online - Một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
3 Live mặt cầu phần 2
4 Thi online - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
5 Bài giảng - Tổng hợp dao động điều hòa
6 Một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
7 Thi online - Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
8 Live-Mặt cầu phần 1
9 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
10 Phương trình logarit, cực trị hàm chữa Logarit (new)
11 Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
12 Live-Tỷ số thể tích phần 2
13 Live - chữa đề các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về PEPTIT - PROTEIN
14 Live - Con lắc đơn
15 Thi online - Con lắc đơn
16 Thi online - Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về PEPTIT - PROTEIN
17 Live - Chữa đề bài tập về muối của axit cacboxylic
18 Live-Tỷ số thể tích phần 1
19 Live-Tư duy hàm đặc trưng phần 2 (chữa buổi 2)
20 Thi online - Chuyên đề bài tập về muối của axit cacboxylic
21 Mặt nón-Hình nón-Khối nón
22 Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về PEPTIT - PROTEIN
23 LIve - Chữa đề các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về AMINO AXIT
24 Bài giảng - Con lắc đơn
25 Live - Con lắc lò xo – P2
26 Thi online - Các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về AMINO AXIT
27 Chuyên đề bài tập về muối của axit cacboxylic
28 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ
29 Live chữa-Phương trình mũ-Cực trị mũ
30 Live - Tìm m để phương trình có nghiệm (cô lập m)
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Live - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị 28/05
Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa 29/05
Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - tổng hợp nâng cao 29/05
Live - Chữa đề một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11 29/05
Live-Khoảng cách 2 đường chéo nhau 29/05
Bài giảng - Quang phổ và các loại tia 30/05
Thi online - Quang phổ và các loại tia 30/05
Live - Quang phổ và các loại tia 30/05
[Video] Sự phối thì 30/05
[Live 1] Sự phối thì 30/05