Live T: Tổng ôn 8+ Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 215

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 167

Live T: Tổng ôn 8+ môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 242

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 252

Live T: Tổng ôn 8+ môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Số bài: 108

Tổng ôn cấp tốc môn Ngữ văn 2020

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 100

Học phí: 150.000đ/ 1 khóa 300.000đ/ 2 khóa 450.000đ/ 3 khóa
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live - Điện học (lớp 11)
2 Bài giảng - Điện từ học (lớp 11) .
3 Live - Điện từ học (lớp 11) .
4 Live - Quang hình học
5 Thi online - VDC - Giao thoa - sóng dừng
6 Bổ trợ kỹ năng dùng máy tính giải bài min-max mũ và logarit
7 Bài giảng - VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi
8 Bài giảng - VDC - Khoảng cách dao động điều hòa
9 Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số (NEW)
10 Bài tập về hợp chất hữu cơ dạng CxHyNzOt
11 Bài tập tổng hợp về chất béo
12 Hóa học - Đề dự đoán và đánh giá năng lực thi tốt nghiệp THPT 2020 duy nhất do thầy Phạm Hùng Vương biên soạn
13 Live - Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp – Hiện tượng cộng hưởng
14 Live - Mạch điện xoay chiều có một phần tử
15 Live - Máy biến áp truyền tải điện năng
16 Live - Máy phát điện xoay chiều 1 pha – 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha
17 Bài giảng - Mạch dao động LC
18 Live -Mạch dao động LC
19 Bài giảng - Sóng điện từ - truyền thông bằng sóng điện từ
20 Live - Sóng điện từ - truyền thông bằng sóng điện từ
21 Bài giảng - Thấu kính
22 Đặc trưng hệ khí than và các bài toán liên quan
23 Đặc trưng hệ cacbonat tổng hợp với axit HCl, H₂SO₄ loãng
24 Bài giảng -Máy biến áp truyền tải điện năng
25 Bài giảng - Máy phát điện xoay chiều 1 pha – 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha
26 Live 6h: Kiểm tra lý thuyết tủ - Dãy chuyển hóa dạng giả thiết chữ
27 Live 6h: Kiểm tra lý thuyết tủ - Dãy chuyển hóa dạng sơ đồ
28 Live - Sử dụng số phức giải bài toán điện xoay chiều
29 Live 6h - Chữa đề kiểm tra lý thuyết trọng tâm chương trình lớp 11 - đề 02
30 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2020 trường Lương Thế Vinh Hà Nội - Lần 2
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài giảng - VDC - Giao thoa - sóng dừng 05/08
Live - VDC - Giao thoa - sóng dừng 08/08
Thi online - VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi 08/08
Live- VDC - Con lắc lò xo có vị trí cân bằng thay đổi 08/08
Thi online - VDC - Khoảng cách dao động điều hòa 08/08
Live- VDC - Khoảng cách dao động điều hòa 08/08
Tiệm cận của đồ thị hàm số 09/08
Bài toán tiệm cận chứa tam số 10/08
Phương pháp đổi biến số với tích phân hàm ẩn 20/08
Phương pháp đổi biến số kết hợp lấy tích phân hai vế 20/08