Live T: Tổng ôn 8+ Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 182

Live T: Tổng ôn 8+ môn Toán học - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 134

Live T: Tổng ôn 8+ môn Vật lý

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 215

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 161

Live T: Tổng ôn 8+ môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trần Phương Thảo

Số bài: 108

Tổng ôn cấp tốc môn Ngữ văn 2020

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 51

Học phí: 150.000đ/ 1 khóa 300.000đ/ 2 khóa 450.000đ/ 3 khóa
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 [Live_21h30]: Biểu diễn hình học số phức
2 [Video 2] Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
3 [Video 1] Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
4 Luyện tập - Các từ chỉ số lượng - Đề số 02
5 [Live 2] Các từ chỉ số lượng
6 Luyện tập - Các từ chỉ số lượng - Đề số 01
7 [Live 1] Các từ chỉ số lượng
8 Luyện tập - Các từ chỉ số lượng - Đề số 01
9 Luyện tập - Sự phối thì - Đề số 02
10 Luyện tập - Sự phối thì - Đề số 01
11 [Live 2] Sự phối thì
12 [Live 1] Sự phối thì
13 [Video] Sự phối thì
14 [Live 1] Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ
15 [Live 2] Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
16 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Đề số 01
17 Luyện tập - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ- Đề số 02
18 Thi online - Quang phổ và các loại tia
19 Live - Quang phổ và các loại tia
20 Bài giảng - Quang phổ và các loại tia
21 Live - Tổng hợp dao động điều hòa
22 MinMax logarit phần 1 (new)
23 Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa
24 Bài giảng - Tổng hợp dao động điều hòa
25 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - tổng hợp nâng cao
26 Live - Chữa đề một số dạng bài tập tổng hợp HÓA HỮU CƠ 11
27 Live-Khoảng cách 2 đường chéo nhau
28 Live - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
29 Thi online - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
30 Live - Chữa đề các dạng lý thuyết tổng hợp nâng cao về POLIME
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - tổng hợp nâng cao 30/05
Thi online - Chủ đề ăn mòn kim loại tổng hợp 31/05
Bài giảng - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức 31/05
Live - Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - tổng hợp nâng cao 31/05
Live-Công thức tính thể tích khối chóp đặc biệt 01/06
Live - Phân tích chủ đề ăn mòn kim loại tổng hợp 01/06
Thi online - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức 01/06
[Buổi 3]: Bài toán cực trị số phức (Phần 1) 01/06
Luyện tập - Bài toán cực trị số phức (Phần 1) 02/06
Tổng ôn lý thuyết kim loại KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM - tổng hợp nâng cao 02/06