BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
Cực trị hàm hợp phần 1
Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Tiệm cận của đồ thị hàm số phần 1
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số
Đại cương dao động cơ học
Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương
Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1)
Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
LT. I.2. Phân loại - Phân tích giả thiết chữ về ESTE
LT. I.3. Cách đếm đồng phân ESTE đơn chức
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Viết phương trình dao động điều hòa
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường
LT. II.1. Tính chất hóa học - Thủy phân este thường
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 1
LT. II.2. Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I
BT.CB. II.3. Hệ làm khó: Xử lý sản phẩm thu được sau đốt cháy thuần
BT.CB. I.3. Bài tập thủy phân este của phenol
Mở đầu về cực trị của hàm số
Đường tròn kết hợp
Tính đơn điệu của hàm số bậc ba (chứa tham số m)
Tính đơn điệu của hàm phân thức (chứa tham số m)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
D05: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2)
Các dạng bài tập về phản ứng điều chế ESTE đơn chức
Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 1 y=|f(x)|
D06: Phương pháp cô lập m giải bài toán đơn điệu hàm số
Cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối phần 2 y=f(|x|)
D08: Tính đơn điệu của hàm hợp (chứa tham số m) - Phần 1
Con lắc lò xo gặp biến cố
Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
Cực trị của hàm hợp - Phần 1
Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT
Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
Tổng hợp dao động
Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
(Phương pháp bội nghiệm phần 1) tìm số nghiệm phương trình f(u)=k
(PP bội nghiệm phần 2) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
(PP bội nghiệm đỉnh cao phần 3) Biện luận số nghiệm của phương trình f(u)=m
Tư duy hàm đặc trưng phần 1
Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

NHÓM HỖ TRỢ TRÊN FACEBOOK