Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia 2021

Big Sale khóa 2K3!

♦️ Khuyễn mãi Combo 01 V-Moon: 2.400.00đ giờ chỉ còn 1.600.00đ.

♦️ Khuyễn mãi Combo 03 V-Moon: 7.200.00đ giờ chỉ còn 3.600.00đ.

♦️ Áp dụng đến 18/09.

Chương trình Học phí Combo 1 Combo 3
Pro S, Live S 1.000K 800K 2.400K
Live SAT 1.600K 1.200K 3.000K
V-Moon 2.400K 1.600K 3.600K
Chú ý: Chính sách giá này không áp dụng với V-Moon Lịch sử

Live S : Luyện mọi dạng bài với 120 buổi học Live trong nhóm kín, 90 bài giảng Video trên moon.vn và 10.000 câu hỏi Luyện tập.

Live A : Luyện 35 đề chuẩn cấu trúc của BGD, 100% đề được chữa Live và giải text chi tiết.

Live T : Tổng ôn kiến kiến thức với 40 buổi Live trong nhóm kín, 50 bài giảng Video và 3.000 câu hỏi Tổng ôn.


Combo 01 Live SAT : 1.400.000đ 1.200.000đ

Combo 03 Live SAT : 3.000.000đ 3.000.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Combo: 2.000.000đ 1.600.000đ Đăng ký V-Moon
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P1)
2 Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT
3 Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
4 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 2
5 Thi online - Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT - Đề 1
6 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
7 Chữa đề tham khảo lần 2 - Thầy Duy biên soạn
8 Live S Hóa - Kiểm tra lý thuyết chương ESTE - đề số 01
9 Live - Chữa bài tập H01 (Góc trong không gian)
10 Tổng quan tính chất hóa học của các hợp chất CACBOHIĐRAT
11 Luyện đề số 33
12 Thi online - Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
13 Thi online - Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
14 Luyện đề số 32
15 Live - Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
16 D09: Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp)
17 Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo (nâng cao)
18 Ôn tập hàm số buổi 4
19 Live - Cắt ghép, bài toán giữ lò xo (Nhóm kín)
20 Thi online - Đại cương con lắc đơn
21 Tổng quan khái niệm - cấu tạo - TCVL - ứng dụng của CACBOHIĐRAT
22 Luyện đề số 31
23 Thi online - Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
24 Logarit phần 1
25 Thi online - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân hỗn hợp ESTE thường
26 Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của hỗn hợp ESTE thường
27 Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
28 Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
29 Thi online - Các câu hỏi lý thuyết trọng tâm về polisaccarit - XENLULOZƠ
30 Lý thuyết nâng cao - tổng hợp về LIPT - CHẤT BÉO
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 22/09
Live - Đại cương con lắc đơn 22/09
Bài tập tổng hợp con lắc đơn 23/09
Thi online - Lý thuyết đặc trưng - So sánh các hợp chất CACBOHIĐRAT 23/09
Văn chính luận Hồ Chí Minh 23/09
Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P2) 24/09
Thi online - Bài tập tổng hợp con lắc đơn 24/09
Lý thuyết đặc trưng - Nhận biết hợp chất CACBOHIĐRAT thông qua giả thiết chữ 24/09
Tổng hợp dao động 24/09
Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1 25/09