TOP BÀI MỚI LIVESTREAM
Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của hỗn hợp ESTE thường 18/09/2020
Ôn tập hàm số và hình không gian buổi 3 17/09/2020
Live chữa: công thức 1-c-k-h tính khoảng cách từ điểm đến mặt p1 17/09/2020
Live - Tương giao 3 (Hàm phân thức) 17/09/2020
Live -Lực đàn hồi, lực hồi phục con lắc lò xo 16/09/2020
Live page - Tổng ôn cực trị hàm số (Phần 1) 16/09/2020
Live - Ôn tập con lắc lò xo(Nhóm kín) 15/09/2020
Livestream buổi 8: Ôn tập Quy luật di truyền (P1) 15/09/2020
Live - Phân tích sự kết hợp đốt cháy và thủy phân của một ESTE thường 15/09/2020
Live chữa: Ứng dụng điệu kiện có nghiệm của phương trình asinx+bcosx=c 15/09/2020
Live - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Dạng 1) 13/09/2020
Live chữa: Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên 10/09/2020
Live: Chữa những câu khó về Menden và tương tác 10/09/2020
Live - Bài toán về thiết diện vuông góc 09/09/2020
Live page - Ôn tập tính đơn điệu, tương giao của hàm hợp (Phần 1) 09/09/2020
Ôn tập hàm số buổi 2 09/09/2020
Livestream buổi 7: Tổng ôn về liên kết giới tính, di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường 08/09/2020
Live - Chữa bài tập D08 (Tính đơn điệu của hàm hợp chứa tham số - Phần 1) 08/09/2020
Live chữa: Phép tịnh tiến 07/09/2020
Link nhóm thi thử toán 2k3 - Thầy Duy 07/09/2020
Live - Chữa đề KSCL đầu năm cho 2k3 07/09/2020
Live - Chữa đề thi thử lần 1 (Thầy Duy biên soạn) 07/09/2020
Hàm hợp phần 1 05/09/2020
Live - Tương giao 2 (Hàm bậc ba) 05/09/2020
TỪ CÙNG TRƯỜNG NGHĨA - LESSON 2(TIẾP) 05/09/2020
LUYỆN ĐỌC ĐIỀN 03/09/2020
Live - Chữa bài tập D07 (Tính đơn điệu của hàm hợp - Phần 2) 03/09/2020
Live - Cơ năng con lắc lò xo 02/09/2020
NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI - PHẦN 13 02/09/2020
Live - Chữa bài tập D07 (Tính đơn điệu của hàm hợp - Phần 1) 02/09/2020
Livestream buổi 7: Tổng ôn về liên kết giới tính, di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường 01/09/2020
Live - Hai mặt phẳng vuông góc 01/09/2020
Live - Chữa bài tập D06 (Phương pháp cô lập m giải bài toán đơn điệu hàm số) 31/08/2020
Live chữa-Phương trình lượng giác cơ bản phần 2 30/08/2020
ĐỀ SỐ 35: SÁCH 35 ĐỀ MINH HỌA 30/08/2020
Live - Điện học (lớp 11) 30/08/2020
Live - Điện từ học (lớp 11) . 30/08/2020
Live - Quang hình học 30/08/2020
Live - Đại cương con lắc lò xo 29/08/2020
TỪ CÙNG TRƯỜNG NGHĨA- LESSON 2 28/08/2020
Live - Chữa bài tập D05 (Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Phần 2) 28/08/2020
Live - Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 28/08/2020
Live chữa: Hàm số lượng giác phần 2 27/08/2020
Live - Chữa bài tập D05 (Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Phần 1) 27/08/2020
Live - Tính đơn điệu của hàm phân thức (chứa tham số m) 26/08/2020
NHỮNG CÂU NGỮ PHÁP HAY SAI - LESSION 9 (Tiếp) 26/08/2020
LUYỆN ĐỌC HIỂU- ĐỌC ĐIỀN (CƠ BẢN) 25/08/2020
Live - Tương giao 1 (Hàm bậc ba) 24/08/2020
Live- Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường 22/08/2020
Live - Tính đơn điệu của hàm số bậc ba (chứa tham số m) - Phần 2 22/08/2020
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

PAGE HỌC LIVE MIỄN PHÍ
NHÓM HỖ TRỢ TRÊN FACEBOOK