Khóa học Lớp 10 dành cho 2K5

Video : Hệ thống bài giảng từ Cơ bản đến Chuyên sâu được chia thành các chương (chuyên đề) theo sách giáo khoa.

Thi online : Luyện tập - Thi online sau mỗi bài giảng và ôn tập chương. 100% bài tập có lời giải chi tiết.

Smod : Đội ngũ smod hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến bài học trên Moon.vn.


Combo 01 : 800.000đ 600.000đ

Combo 03 : 2.400.000đ 1.200.000đ


Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học phí: 600.000đ 800.000đ

Đăng ký

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học phí: 600.000đ 800.000đ

Đăng ký

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 600.000đ 800.000đ

Đăng ký

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học phí: 600.000đ 800.000đ

Đăng ký

Khóa Tiếng Anh 10 (sách cũ) - 2021

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 600.000đ 800.000đ

Đăng ký

TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online - Bài đặc biệt số 3: Bài toán tìm chất
2 THI ONLINE: Tế bào nhân sơ
3 Unit 4: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
4 Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác đặc biệt
5 Luyện tập- Ba định luật Niu-tơn
6 Góc và cung lượng giác đặc biệt
7 Bài đặc biệt số 3: Bài toán tìm chất
8 Thi Online Unit 3 (4)
9 Tế bào nhân sơ
10 Kiểm tra chuyên đề Hàm số
11 Ba định luật Niu-tơn (P2)
12 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp về Hàm số (Đề 03)
13 Thi Online – Giải một số dạng câu hỏi lí thuyết quan trọng
14 Unit 3: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
15 Bài đặc biệt số 3 – Giải một số dạng câu hỏi lí thuyết quan trọng
16 Giới thiệu chung về cấu trúc tế bào
17 Unit 3: Writing (Viết)
18 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp về Hàm số (Đề 02)
19 Ba định luật Niu-tơn (P1)
20 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp về Hàm số (Đề 01)
21 Trắc nghiệm : Hàm số bậc hai
22 Luyện tập - Tổng hợp và phân tích lực
23 Thi Online - Oxit
24 THI ONLINE - Đề kiểm tra
25 Unit 3: Speaking (Nói)
26 Oxit
27 Thi Online Unit 3 (3)
28 Hàm số bậc hai (Phần 3)
29 Hàm số bậc hai (Phần 2)
30 Bài tập tổng hợp và phân tích lực
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Tích vô hướng của hai véc tơ (Phần 1) 19/09
Tích vô hướng của hai véc tơ (Phần 2) 20/09
Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn 20/09
Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử 20/09
Tế bào nhân thực (phần 1) 20/09
Thi Online Unit 4 (1) 20/09
Thi Online Unit 4 (2) 21/09
Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử (phần 2) 21/09
Tích vô hướng của hai véc tơ (Phần 3) 21/09
Tích vô hướng của hai véc tơ (Phần 4) 22/09