Khóa học Lớp 11 dành cho 2K4

Video : Hệ thống bài giảng từ Cơ bản đến Chuyên sâu được chia thành các chương (chuyên đề) theo sách giáo khoa.

Thi online : Luyện tập - Thi online sau mỗi bài giảng và ôn tập chương. 100% bài tập có lời giải chi tiết.

Smod : Đội ngũ smod hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến bài học trên Moon.vn.


Combo 01 : 1.000.000đ 6.00.000đ

Combo 03 : 3.000.000đ 1.200.000đ

TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề Trắc nghiệm : Phản xạ toàn phần
2 Hiện tượng Phản xạ toàn phần
3 Hiện tượng nhiệt điện - Hiện tượng siêu dẫn
4 Thi online - Một số vấn đề nâng cao về nitơ – photpho.
5 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 2
6 Thi Online Unit 7 (3)
7 Các thí nghiệm về cảm ứng ở thực vật (HSG)
8 Bài ĐB 4: Một số vấn đề BÀI TẬP nâng cao mở rộng về nitơ – photpho
9 Thi online - Muối nitrat
10 Đề Trắc nghiệm : Khúc xạ ánh sáng
11 Muối Nitrat
12 Bài ĐB 4: Một số vấn đề LÝ THUYẾT nâng cao về nitơ – photpho
13 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về axit nitric
14 Hiện tượng Khúc xạ ánh sáng
15 Dòng điện trong kim loại
16 THI ONLINE: Hướng động và ứng động
17 Thi Online Unit 7 (2)
18 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 1
19 Hướng động và ứng động
20 Thi online - Phân bón hóa học.
21 Bài toán về phân bón hóa học
22 Lý thuyết trọng tâm axit nitric (HNO₃)
23 Thi Online Unit 7 (1)
24 Unit 7: Grammar 2 (Ngữ pháp 2)
25 THI ONLINE: Đề kiểm tra
26 Thi online – Một số câu hỏi trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
27 Thi online - Các dạng toán về photpho và hợp chất.
28 Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng
29 Toán 11: Quy tắc cộng và quy tắc nhân
30 Trắc nghiệm: Hiện tượng tự cảm
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi Online Unit 7 (4) 22/10
Bài đặc biệt – Xác định sản phẩm khử trong phản ứng của HNO3 22/10
Cảm ứng ở động vật (phần 1) 22/10
THI ONLINE: Cảm ứng ở động vật (phần 1) 23/10
Dòng điện trong chất điện phân 23/10
Lưỡng chất phẳng, bản mặt song song (Nâng cao) 23/10
Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 3 24/10
Các dạng toán trọng điểm về HNO₃ 24/10
Đề Trắc nghiệm : Lưỡng chất phẳng (Nâng cao) 24/10
Cảm ứng ở động vật (phần 2) 25/10