Khóa học Lớp 11 dành cho 2K4

Video : Hệ thống bài giảng từ Cơ bản đến Chuyên sâu được chia thành các chương (chuyên đề) theo sách giáo khoa.

Thi online : Luyện tập - Thi online sau mỗi bài giảng và ôn tập chương. 100% bài tập có lời giải chi tiết.

Smod : Đội ngũ smod hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến bài học trên Moon.vn.


Combo 01 : 1.000.000đ 7.00.000đ

Combo 03 : 3.000.000đ 1.500.000đ

TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Trắc nghiệm: Dòng điện - Nguồn điện
2 Quy tắc cộng và nhân (P2)
3 Quy tắc cộng và nhân (P2)
4 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 2
5 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 3
6 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 1
7 Thi online - Phản ứng axit – bazơ. Lập phương trình ion rút gọn
8 Dòng điện, nguồn điện
9 Quy tắc cộng và nhân (P1)
10 Quy tắc cộng và nhân (P1)
11 Bài đặc biệt 02 – Phản ứng axit – bazơ và Lập phương trình ion rút gọn
12 Thi online - Phương pháp bảo toàn điện tích trong dung dịch
13 THI ONLINE: Trao đổi nitơ
14 Trắc nghiệm : Ôn tập về PT lượng giác
15 Trắc nghiệm : Ôn tập về PT lượng giác
16 Trắc nghiệm : Kiểm tra chuyên đề Lượng giác
17 Trắc nghiệm : Kiểm tra chuyên đề Lượng giác
18 Trắc nghiệm : Kiểm tra Điện tích, Điện Trường
19 Thuyết electron
20 Trắc nghiệm : Ghép tụ điện (Nâng cao)
21 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P2)
22 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P2)
23 Trao đổi nitơ (Phần 1)
24 Bài đặc biệt 01 – Phương pháp bảo toàn điện tích trong dung dịch
25 Thi online - Sự điện li của nước và độ pH của dung dịch
26 Ghép tụ điện (Nâng cao)
27 Luyện tập - Định luật Cu - lông
28 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P1)
29 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P1)
30 Vấn đề 03 – Sự điện li của nước và độ pH của dung dịch
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Trắc nghiệm : Quy tắc cộng và nhân 14/08
Trắc nghiệm : Quy tắc cộng và nhân 14/08
Thi online - Các dạng toán trọng điểm về pH – đề 1 14/08
Thi online - Các dạng toán trọng điểm về pH – đề 2 14/08
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch 15/08
Dinh dưỡng Nito ở thực vật (Phần 2) 15/08
Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở 15/08
Trắc nghiệm: Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có R 16/08
Hoán vị 16/08
Hoán vị 16/08