Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ khuyến mãi lớn nhất cuối năm chỉ còn 1.200K tặng 03 Sách ID đến 17/12/2021!

Pro SAT - Giải pháp luyện thi ĐH toàn diện theo lộ trình: Luyện thi, Luyện đề, Tổng ôn.
Pro S - Khóa học quan trọng nhất, cung cấp kiến thức đầy đủ theo chủ đề.
Pro A - Thực chiến luyện đề chuẩn cấu trúc của BGD & ĐT.
Pro T -Tổng ôn Cấp tốc - Nâng cao kiến thức trọng tâm trước kỳ thi.

Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh Học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.000.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P2 15/05/2022

2.Bài tập về di truyền quần thể - P2 15/05/2022

3.Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P1 14/05/2022

4.Bài tập về di truyền quần thể - P1 14/05/2022

5.Thi online - Bài tập tổng hợp (P1) 13/05/2022

6.Bài tập tổng hợp (P1) 13/05/2022

7.Thi online - Bài tập về xác suất 12/05/2022

8.Bài tập về xác suất 12/05/2022

9.Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 11/05/2022

10.Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 11/05/2022

11.Thi online - Bài tập về số phép lai 10/05/2022

12.Bài tập về số phép lai 10/05/2022

13.Thi online - Bài tập về tần số hoán vị 09/05/2022

14.Bài tập về tần số hoán vị 09/05/2022

15.Thi online - Bài tập tổng hợp (P2) 08/05/2022

16.Bài tập tổng hợp (P2) 08/05/2022

17.Thi online - Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 07/05/2022

18.Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 07/05/2022

19.Thi online - Bài tập về giao tử (phần 3) 06/05/2022

20.Bài tập về giao tử (phần 3) 06/05/2022