Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ khuyến mãi lớn nhất cuối năm chỉ còn 1.200K tặng 03 Sách ID đến 17/12/2021!

Pro SAT - Giải pháp luyện thi ĐH toàn diện theo lộ trình: Luyện thi, Luyện đề, Tổng ôn.
Pro S - Khóa học quan trọng nhất, cung cấp kiến thức đầy đủ theo chủ đề.
Pro A - Thực chiến luyện đề chuẩn cấu trúc của BGD & ĐT.
Pro T -Tổng ôn Cấp tốc - Nâng cao kiến thức trọng tâm trước kỳ thi.

Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh Học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.000.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 05 26/01/2022

2.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Tuần hoàn 26/01/2022

3.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 04 (P2) 24/01/2022

4.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 04 (P1) 24/01/2022

5.Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 04 23/01/2022

6.Livestream - Tiêu hóa và hô hấp ở động vật 22/01/2022

7.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Tiêu hóa và hô hấp ở động vật 21/01/2022

8.Livestream - Quang hợp và hô hấp ở thực vật 20/01/2022

9.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 03 (P2) 20/01/2022

10.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 03 (P1) 20/01/2022

11.Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 03 19/01/2022

12.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Quang hợp và hô hấp ở thực vật 19/01/2022

13.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 02 (P2) 17/01/2022

14.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 02 (P1) 17/01/2022

15.Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 02 16/01/2022

16.Livestream - Trao đổi khoáng và nitơ 15/01/2022

17.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Trao đổi khoáng và nitơ 14/01/2022

18.Livestream - Trao đổi nước ở thực vật 13/01/2022

19.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 01 (P2) 13/01/2022

20.Chữa đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Sinh học - Đề số 01 (P1) 13/01/2022