Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH 2022

Pro SAT - Giải pháp luyện thi ĐH toàn diện theo lộ trình: Luyện thi, Luyện đề, Tổng ôn.
Pro S - Khóa học quan trọng nhất, cung cấp kiến thức đầy đủ theo chuyên đề.
Pro A - Thực chiến luyện đề chuẩn cấu trúc của BGD & ĐT.
Pro T -Tổng ôn Cấp tốc - Nâng cao kiến thức trọng tâm trước kỳ thi.

Live S: Luyện thi đại học 2022 - Tiếng Anh

Cô Đào Vân

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S: Luyện thi đại học 2022 - Tiếng Anh - Khoa2022

Cô Đào Vân

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Tiếng Anh 2022

Cô Đào Vân

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Chức năng ngôn ngữ 3 02/12/2022

2.Đề luyện tập 02/12/2022

3.Đề luyện tập 01/12/2022

4.Chức năng ngôn ngữ 2 01/12/2022

5.Chức năng ngôn ngữ 1 30/11/2022

6.Đề luyện tập 30/11/2022

7.Đề luyện tập 29/11/2022

8.Các cấu trúc viết lại câu 4 29/11/2022

9.Các cấu trúc viết lại câu 3 28/11/2022

10.Đề luyện tập 28/11/2022

11.Đề luyện tập 27/11/2022

12.Các cấu trúc viết lại câu 2 27/11/2022

13.Các cấu trúc viết lại câu 1 26/11/2022

14.Đề luyện tập 26/11/2022

15.Đề luyện tập 25/11/2022

16.Đề thi online 10 25/11/2022

17.Các cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay gặp 3 25/11/2022

18.Các cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay gặp 2 24/11/2022

19.Đề thi online 9 24/11/2022

20.Đề luyện tập 24/11/2022