Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH 2022

Pro SAT - Giải pháp luyện thi ĐH toàn diện theo lộ trình: Luyện thi, Luyện đề, Tổng ôn.
Pro S - Khóa học quan trọng nhất, cung cấp kiến thức đầy đủ theo chuyên đề.
Pro A - Thực chiến luyện đề chuẩn cấu trúc của BGD & ĐT.
Pro T -Tổng ôn Cấp tốc - Nâng cao kiến thức trọng tâm trước kỳ thi.

Live S: Luyện thi đại học 2022 - Tiếng Anh

Cô Minh Vân

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S: Luyện thi đại học 2022 - Tiếng Anh - Khoa2022

Cô Minh Vân

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Tiếng Anh 2022

Cô Minh Vân

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề thi thử phát âm 3 06/06/2022

2. [Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Trường THPT Quế Võ 1 - Lần 1 29/03/2022

3.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hoá - Trường THPT Hàm Rồng - Lần 1 28/03/2022

4.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Nghệ An - Trường THPT Đô Lương - Lần 1 26/03/2022

5.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Trường THPT Lý Thái Tổ - Lần 1 26/03/2022

6.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hoá - Trường THPT Bỉm Sơn - Lần 1 25/03/2022

7.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Trường THPT Hàn Thuyên - Lần 1 25/03/2022

8.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thái Bình - Trường THPT Chuyên - Lần 1 24/03/2022

9.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Trường THPT Tiên Du Số 1 - Lần 1 23/03/2022

10.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thái Bình - Trường THPT Chuyên - Lần 2 21/03/2022

11.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Hưng Yên - Trường THPT Khoái Châu - Lần 1 21/03/2022

12.[Live A]_Đề Thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Tỉnh Vĩnh Phúc - Lần 1 16/03/2022

13.[Live A]_Đề thi KSCL TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc - Lần 1 14/03/2022

14.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Nghệ An - Liên trường THPT - Lần 1 14/03/2022

15.[Live A]_Đề thi KSCL 8 tuần học kỳ 1 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định 14/03/2022

16.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Dân tộc nội trú - tỉnh Thanh Hóa - Lần 1 13/03/2022

17.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Trường THPT Chuyên - Lần 1 12/03/2022

18.[Live A]_Đề thi KSCL TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh - Lần 1 12/03/2022

19.[Live A]_Đề thi thử TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ - Tỉnh Ninh Bình - Lần 1 12/03/2022

20.[Live A]_Đề thi KSCL TN THPT năm 2022 - môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh - Lần 2 12/03/2022