Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN 2022

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Phong cách ngôn ngữ hành chính 28/11/2021

2.Luyện đề số 50: Đề tổng hợp 25/11/2021

3.Luyện đề số 49: Đề tổng hợp 25/11/2021

4.Luyện đề số 47: Đề tổng hợp 25/11/2021

5.Luyện đề số 48: Đề tổng hợp 25/11/2021

6.Luyện đề số 46 24/11/2021

7.Luyện đề số 45 23/11/2021

8.Luyện đề số 44 22/11/2021

9.Luyện đề số 43 21/11/2021

10.Giá trị văn học và tiếp nhận văn học 20/11/2021

11.Nghị luận về 1 tác phẩm, 1 đoạn trích văn xuôi 19/11/2021

12.Diễn đạt trong văn nghị luận 19/11/2021

13.Quá trình văn học và phong cách văn học 12/11/2021

14.Nhân vật giao tiếp 11/11/2021

15.Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 09/11/2021

16.Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 07/11/2021

17.Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận 07/11/2021

18.Luyện đề số 42 11/10/2021

19.Luyện đề số 41 10/10/2021

20.Luyện đề số 40 09/10/2021