Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 2022

Pro SAT 2021 Lịch Sử - Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Pro SAT - Giải pháp luyện thi ĐH toàn diện theo lộ trình: Luyện thi, Luyện đề, Tổng ôn.
Pro S - Khóa học quan trọng nhất, cung cấp kiến thức đầy đủ theo chuyên đề.
Pro A - Thực chiến luyện đề chuẩn cấu trúc của BGD & ĐT.
Pro T -Tổng ôn Cấp tốc - Nâng cao kiến thức trọng tâm trước kỳ thi.

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ

Đăng ký


Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 400.000đ

Đăng ký


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 400.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi chuyên đề

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 100.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.999.000đ 1.299.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 07 26/01/2022

2.Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử 26/01/2022

3.Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) 23/01/2022

4.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 06 (phần 2) 22/01/2022

5.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 06 (phần 1) 21/01/2022

6.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 06 20/01/2022

7.Sử dụng "Sơ đồ tư duy" kết hợp với "từ khóa" cốt lõi 20/01/2022

8.Vận dụng công thức "5W – 2 How" khi ôn luyện 19/01/2022

9.Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới (phần 1) 16/01/2022

10.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới (phần 1) 15/01/2022

11.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 05 (phần 2) 15/01/2022

12.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 05 (phần 1) 14/01/2022

13.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 05 13/01/2022

14.Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh 11/01/2022

15.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh 10/01/2022

16.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 04 (phần 2) 10/01/2022

17.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 04 (phần 1) 09/01/2022

18.Thi online - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh 09/01/2022

19.Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh 08/01/2022

20.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 04 08/01/2022