Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 1: LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

Combo 1 - Phù hợp với các em muốn học bài bản từ ngữ pháp và nâng cao dần lên.
Có nhóm kín Facebook tương ứng cho từng khóa.
Trừ khóa CIPP, mỗi khóa học đều được tặng kèm sách tương ứng khi khai giảng.
Hạn sử dụng đến khi kết thúc kỳ thi THPT QG 2022.

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

Cô Trang Anh

Học phí: 678.000đ

Đăng ký


KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Cô Trang Anh

Học phí: 685.000đ


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Tổng ôn TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 7

Cô Trang Anh

Học phí: 649.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2022

Cô Trang Anh

Học phí: 725.000đ


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[TO7]_Bài tập ngày 26/1/2022 26/01/2022

2.Lý thuyết ngày 27/01/2022 26/01/2022

3.Chữa bài ngày 25/01 26/01/2022

4.Bài tập ngày 27/01/2022 26/01/2022

5. Thi Online - Bài tập bổ trợ ngày 26/1/2022 26/01/2022

6.[TO7]_Bài tập ngày 25/1/2022 25/01/2022

7.Bài tập ngày 26/01/2022 25/01/2022

8. Thi Online - Bài tập bổ trợ ngày 25/1/2022 25/01/2022

9.Chữa bài ngày 24/01 25/01/2022

10.Lý thuyết ngày 26/01/2022 25/01/2022

11.Lý thuyết ngày 25/01/2022 24/01/2022

12.Thi Online - Bài tập bổ trợ ngày 24/1/2022 24/01/2022

13.Bài tập ngày 25/1/2022 - Health 24/01/2022

14.[TO7]_Bài tập ngày 24/1/2022 24/01/2022

15.Bài tập ngày 24/01/2022 - Health 23/01/2022

16.Lý thuyết ngày 24/01/2022 - Health 23/01/2022

17.[CIPP]_Bài tập củng cố 19 22/01/2022

18.BTLT Tuần 13 - Phần 1 – Từ đồng nghĩa 22/01/2022

19.BTLT Tuần 13 - Phần 2 – Từ trái nghĩa 22/01/2022

20.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 19 22/01/2022