Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 2: LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

Combo 2 - Phù hợp với các em muốn học mở rộng, nâng cao thêm và muốn được Luyện đề thi đại học sớm
Có nhóm kín Facebook tương ứng cho từng khóa.
Trừ khóa CIPP, mỗi khóa học đều được tặng kèm sách tương ứng khi khai giảng.
Hạn sử dụng đến khi kết thúc kỳ thi THPT QG 2022.

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

Cô Trang Anh

Học phí: 609.000đ

Đăng ký


KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Cô Trang Anh

Học phí: 685.000đ


Khóa TIỀN GIẢI ĐỀ

Cô Trang Anh

Học phí: 659.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2022

Cô Trang Anh

Học phí: 725.000đ


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1. [CIPP]_Ôn tập Phrasal verbs 3 19/05/2022

2. Ôn tập Prepositions 3 18/05/2022

3.Ôn tập Idioms 3 17/05/2022

4.Ôn tập Collocations 3 16/05/2022

5.[CIPP]_Ôn tập Phrasal verbs 2 12/05/2022

6.Ôn tập Prepositions 2 11/05/2022

7.Ôn tập Idioms 2 10/05/2022

8.Ôn tập Collocations 2 08/05/2022

9.Ôn tập Collocations 1 01/05/2022

10. [CIPP]_Đề thi thử Tuần 32 30/04/2022

11.Ôn tập 29/04/2022

12.Bài tập ngày 28/04/2022 - Time 28/04/2022

13.Bài tập ngày 27/4/2022 - Time 26/04/2022

14.Lý thuyết ngày 27/04/2022 - Time 26/04/2022

15.Lý thuyết ngày 26/04/2022 - Time 25/04/2022

16.Bài tập ngày 26/04/2022 - Time 25/04/2022

17.Lý thuyết ngày 25/04/2022 - Time 24/04/2022

18.Bài tập ngày 25/04/2022 - Time 24/04/2022

19.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 31 23/04/2022

20. [CIPP]_Bài tập củng cố 31 23/04/2022