Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 2: LUYỆN THI ĐH MÔN TIẾNG ANH

Combo 2 - Phù hợp với các em muốn học mở rộng, nâng cao thêm và muốn được Luyện đề thi đại học sớm
Có nhóm kín Facebook tương ứng cho từng khóa.
Trừ khóa CIPP, mỗi khóa học đều được tặng kèm sách tương ứng khi khai giảng.
Hạn sử dụng đến khi kết thúc kỳ thi THPT QG 2022.

KHÓA TỔNG ÔN TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 6

Cô Trang Anh

Học phí: 609.000đ

Đăng ký


KHÓA ĐỌC HIỂU 4

Cô Trang Anh

Học phí: 685.000đ


Khóa TIỀN GIẢI ĐỀ

Cô Trang Anh

Học phí: 659.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2022

Cô Trang Anh

Học phí: 725.000đ


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1. [TGĐ]_Bài tập ngày 26/1/2022 26/01/2022

2.Lý thuyết ngày 27/01/2022 26/01/2022

3.Bài tập ngày 27/01/2022 26/01/2022

4.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 26/1/2022 26/01/2022

5. [TGD]_Bài tập nâng cao ngày 26/1/2022 26/01/2022

6.[TGĐ]_Bài tập ngày 25/1/2022 25/01/2022

7.Chữa bài ngày 24/01 25/01/2022

8.Lý thuyết ngày 26/01/2022 25/01/2022

9.Bài tập ngày 26/01/2022 25/01/2022

10. [TGD]_Bài tập nâng cao ngày 25/1/2022 25/01/2022

11.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 25/1/2022 25/01/2022

12.Bài tập ngày 25/1/2022 - Health 24/01/2022

13.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 24/1/2022 24/01/2022

14.[TGD]_Bài tập nâng cao ngày 24/1/2022 24/01/2022

15.[TGĐ]_Bài tập ngày 24/1/2022 24/01/2022

16.Lý thuyết ngày 25/01/2022 24/01/2022

17.Lý thuyết ngày 24/01/2022 - Health 23/01/2022

18.Chữa đề thi thử tuần 14 23/01/2022

19.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 24/1/2022 23/01/2022

20.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 25/1/2022 23/01/2022