Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DÀNH CHO 2K4, 2K5, 2K6

Những ý tưởng Toán học - Thầy Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí:

Đăng ký


Những ý tưởng Hóa học - Thầy Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí:

Đăng ký


Khóa Sinh học 10 - Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký


Khóa Sinh học 11- Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký


Khóa Sinh học 12 - Chương trình SGK

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí:

Đăng ký


Học phí combo:Đăng ký
Bài mới phát hành
1.Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người 10/12/2021

2.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái 07/12/2021

3.Cơ chế điều hòa sinh sản 06/12/2021

4.Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển 05/12/2021

5.Sinh sản hữu tính ở động vật 03/12/2021

6.Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 02/12/2021

7.Hệ sinh thái 30/11/2021

8.Sinh sản vô tính ở động vật 29/11/2021

9.Diễn thế sinh thái 28/11/2021

10.Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch 27/11/2021

11.Sinh sản hữu tính ở thực vật 26/11/2021

12.Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã 25/11/2021

13.Bài 31: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn 24/11/2021

14.Sinh sản vô tính ở thực vật 24/11/2021

15.Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật 23/11/2021

16.Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (P2) 22/11/2021

17.Các đặc trưng cơ bản của quần thể (P2) 21/11/2021

18.Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 20/11/2021

19.Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (P1) 19/11/2021

20.Các đặc trưng cơ bản của quần thể (P1) 18/11/2021