Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 3: LUYỆN THI 9+ DÀNH CHO 2K5, 2K6

Dành cho 2K5 và 2K6 tham gia luyện thi Đại học sớm.
Đăng ký Combo 3 các khóa sẽ có hạn sử dụng đến tận tháng 7/2023.

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 699.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 8 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[TO8]_Bài tập ngày 20/5/2022 20/05/2022

2.[TO8]_Bài tập bổ trợ ngày 20/5/2022 20/05/2022

3.Chữa bài ngày 19/5 20/05/2022

4.Ôn tập 5 20/05/2022

5.Chữa bài ngày 19/05 20/05/2022

6.[TO8]_Bài tập ngày 19/5/2022 19/05/2022

7.[TO8]_Bài tập bổ trợ ngày 19/5/2022 19/05/2022

8.Chữa bài ngày 18/5 19/05/2022

9.Ôn tập 4 19/05/2022

10.Chữa bài ngày 18/05 19/05/2022

11.Live 2 19/05/2022

12.[TO8]_Bảng từ tuần 2 19/05/2022

13.[TO8]_Bài tập ngày 18/5/2022 18/05/2022

14.[TO8]_Bài tập bổ trợ ngày 18/5/2022 18/05/2022

15.Tài liệu livestream 5h ngày 18/5/2022 18/05/2022

16.Ôn tập 3 18/05/2022

17.Chữa bài ngày 17/5 18/05/2022

18.Chữa bài ngày 17/05 18/05/2022

19.[TO8]_Bài tập ngày 17/5/2022 17/05/2022

20.[TO8]_Bài tập bổ trợ ngày 17/5/2022 17/05/2022