Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 3: LUYỆN THI 9+ DÀNH CHO 2K5, 2K6

Dành cho 2K5 và 2K6 tham gia luyện thi Đại học sớm.
Đăng ký Combo 3 các khóa sẽ có hạn sử dụng đến tận tháng 7/2023.

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 699.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 8 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 670.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[ĐH5]_Luyện nghe ngày 10/8/2022 10/08/2022

2.Bài tập ngày 10/8/2022 10/08/2022

3.Bảng từ ngày 3 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 10/08/2022

4.Bảng từ ngày 3 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc 10/08/2022

5.Bảng từ ngày 3 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc điền 10/08/2022

6.Bảng từ ngày 3 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc điền 10/08/2022

7.Bảng từ ngày 3 - Structure 10/08/2022

8.Bảng từ ngày 3 - Vocabulary 10/08/2022

9.Đề thi online ngày 10/8/2022 10/08/2022

10.Chữa bài ngày 9/8 10/08/2022

11.Chữa bài ngày 9/8 10/08/2022

12.Chữa bài ngày 9/8 10/08/2022

13.Lý thuyết ngày 10/8/2022 10/08/2022

14.[ĐH5]_Từ vựng nâng cao ngày 10/8/2022 10/08/2022

15.[TO8]_Tài liệu livestream 5h ngày 10/8/2022 10/08/2022

16.Bài tập ngày 10/8/2022 10/08/2022

17.Thi online - Bài tập bổ trợ ngày 10/8/2022 10/08/2022

18.Bài tập ngày 9/8/2022 - Jobs 09/08/2022

19.Bài tập ngày 9/8/2022 09/08/2022

20.Bảng từ ngày 2 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 09/08/2022