Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 3: LUYỆN THI 9+ DÀNH CHO 2K5, 2K6

Dành cho 2K5 và 2K6 tham gia luyện thi Đại học sớm.
Đăng ký Combo 3 các khóa sẽ có hạn sử dụng đến tận tháng 7/2023.

Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 699.000đ

Đăng ký


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


Tổng ôn TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Lý thuyết ngày 27/01/2022 26/01/2022

2.Bài tập ngày 27/01/2022 26/01/2022

3.Bài tập ngày 26/01/2022 25/01/2022

4.Lý thuyết ngày 26/01/2022 25/01/2022

5.Lý thuyết ngày 25/01/2022 24/01/2022

6.Bài tập ngày 25/1/2022 - Health 24/01/2022

7.Bài tập ngày 24/01/2022 - Health 23/01/2022

8.Lý thuyết ngày 24/01/2022 - Health 23/01/2022

9.Chữa bài tập làm thêm tuần 12 23/01/2022

10.Revision 5 22/01/2022

11.Chữa bài ngày 21/01 22/01/2022

12.Bài tập làm thêm tuần 12 22/01/2022

13.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 19 22/01/2022

14.[CIPP]_Bài tập củng cố 19 22/01/2022

15.Chữa bài ngày 20/01 21/01/2022

16.Bài tập ngày 21/1/2022 21/01/2022

17.Chữa bài ngày 19/01 20/01/2022

18.Bài tập ngày 20/1/2022 20/01/2022

19.Bài tập ngày 21/01/2022 - Collocations with "have" 20/01/2022

20.Lý thuyết ngày 21/01/2022 - Collocations with "have" 20/01/2022