Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 3: LUYỆN THI 9+ DÀNH CHO 2K5, 2K6

Dành cho 2K5 và 2K6 tham gia luyện thi Đại học sớm.
Đăng ký Combo 3 các khóa sẽ có hạn sử dụng đến tận tháng 7/2023.

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Cô Trang Anh

Học phí: 699.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 8 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 770.000đ

Đăng ký


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[TGĐ 2023]_Bài tập làm thêm tuần 14 10/12/2022

2. [TGĐ 2023]_Đề thi thử Tuần 14 10/12/2022

3.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 36 10/12/2022

4.Video chữa bài ngày 9/12/2022 10/12/2022

5.Chữa bài ngày 9/12 10/12/2022

6.[TGĐ]_Tuần 14 - Lesson 70 ngày 9/12 - Phần III - Sửa lỗi sai 09/12/2022

7.[TGĐ 2023]_Bài tập ngày 9/12/2022 09/12/2022

8.[TGĐ]_Tuần 14 - Lesson 70 ngày 9/12 - Phần II - Viết lại câu 09/12/2022

9.Cấu trúc ngày 9/12/2022 09/12/2022

10.[TGĐ]_Tuần 14 - Lesson 70 ngày 9/12 - Phần I - Luyện nghe 09/12/2022

11.Bảng từ vựng ngày 9/12/2022 09/12/2022

12.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 9/12/2022 09/12/2022

13.Chữa bài ngày 8/12 09/12/2022

14.Lý thuyết ngày 9/12/2022 - Collocations with give 09/12/2022

15.Bài tập ngày 9/12/2022 - Collocations with give 09/12/2022

16.Video chữa bài ngày 8/12/2022 09/12/2022

17.[TGĐ]_Tuần 14 - Lesson 69 ngày 8/12 - Phần III - Giới từ 08/12/2022

18.[TGĐ 2023]_Bài tập ngày 8/12/2022 08/12/2022

19.[TGĐ]_Tuần 14 - Lesson 69 ngày 8/12 - Phần II - Điền từ 08/12/2022

20.Cấu trúc ngày 8/12/2022 08/12/2022