Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE S - LUYỆN THI 2022

Khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm.
Lộ trình học từ tháng 6/2021 đến 2/2022.
Cung cấp kiến thức từ Cơ bản đến Nâng cao theo từng chủ đề.
5000 bài luyện tập được chữa livestream, video và lời giải text.

Live S : Luyện thi Đại học môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S : Luyện thi Đại học môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi Đại học Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.000.000đ 600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Bài giảng - Dòng điện trong các môi trường 03/04/2022

2.Bài giảng - Dòng điện không đổi 02/04/2022

3.Bài giảng - Điện tích điện trường 01/04/2022

4.Phản ứng phân hạch 01/04/2022

5.Live - Phóng xạ 17/03/2022

6.Thi online - Phóng xạ 16/03/2022

7.Phóng xạ 15/03/2022

8.Live: Phản ứng hạt nhân 14/03/2022

9.Thi online: Phản ứng hạt nhân 12/03/2022

10.Phản ứng hạt nhân - P2 11/03/2022

11.Phản ứng hạt nhân - P1 10/03/2022

12.Live: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 07/03/2022

13.Thi online: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 06/03/2022

14.Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 05/03/2022

15.Bài toán tương giao mặt cầu phần 1-đề 2 04/03/2022

16.Các phép tính cơ bản về số phức 04/03/2022

17.Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 04/03/2022

18.Qũy tích điểm biểu diễn số phức - Phần 1 04/03/2022

19.Qũy tích điểm biểu diễn số phức - Phần 2 04/03/2022

20.Dạng 1a: Số phức liên hợp, môđun của số phức, cộng trừ các số phức 04/03/2022