Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE S - LUYỆN THI 2022

Khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm.
Lộ trình học từ tháng 6/2021 đến 2/2022.
Cung cấp kiến thức từ Cơ bản đến Nâng cao theo từng chủ đề.
5000 bài luyện tập được chữa livestream, video và lời giải text.

Live S : Luyện thi Đại học môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S : Luyện thi Đại học môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi Đại học Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.000.000đ 600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Hệ xử lí khối lượng dung dịch giảm sau điện phân 26/01/2022

2.Thi online - Hệ xử lí khối lượng dung dịch giảm sau điện phân 26/01/2022

3.Tính toán cơ bản với số phức - (tiếp) 26/01/2022

4.Tính toán cơ bản với số phức 25/01/2022

5.Xử lý dung dịch thu được sau điện phân 25/01/2022

6.Thi online - Xử lý dung dịch thu được sau điện phân 25/01/2022

7.Hệ điện phân dung dịch hỗn hợp chất 24/01/2022

8.Thi online - Hệ điện phân dung dịch hỗn hợp chất 24/01/2022

9.Mở đầu về số phức 24/01/2022

10.Hệ điện phân dung dịch đơn chất 23/01/2022

11.Thi online - Hệ điện phân dung dịch đơn chất 23/01/2022

12.Bài tập về phản ứng điện phân nóng chảy 22/01/2022

13.Thi online - Bài tập về phản ứng điện phân nóng chảy 22/01/2022

14. Phương trình mặt cầu phần 2 22/01/2022

15.Phương trình mặt cầu phần 2 21/01/2022

16.Cẩn thận – Hệ kim loại và muối sắt (III) - hệ THỦY LUYỆN 21/01/2022

17.Thi online - Cẩn thận – Hệ kim loại và muối sắt (III) - hệ THỦY LUYỆN 21/01/2022

18.Cẩn thận – Hệ kim loại sắt và muối bạc Ag+ trong THỦY LUYỆN 20/01/2022

19.Thi online - Cẩn thận – Hệ kim loại sắt và muối bạc Ag+ trong THỦY LUYỆN 20/01/2022

20.Phương trình hình chiếu, phương trình đường phân giác 20/01/2022