Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE A - LUYỆN ĐỀ 2022

Đăng ký Live A được Tặng sách Bộ đề 2022 chỉ với 200K/ khóa!

1. Bộ đề VIP (Soạn mới và chữa live).
2. Tặng Sách 50 đề minh hoạ 2022
3. Tặng Bộ đề thi thử các trường, sở GD.
5. Học Live trong nhóm kín.
4. Tặng bộ 15 đề thi ĐGNL 2022.
6. 100% đề có lời giải Video và text.

Live A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:500.000đ 200.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề thi cuối học kỳ I năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh 26/01/2022

2.Đề thi thử cụm Thuận Thành - Bắc Ninh năm học 2021-2022 26/01/2022

3.Đề thi thử số 14-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 26/01/2022

4.Chữa đề số 13-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 25/01/2022

5.Đề thi thử số 13-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 24/01/2022

6.Chữa đề số 12-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 23/01/2022

7.Đề thi thử số 12-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn. 22/01/2022

8.Chữa đề số 11-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 20/01/2022

9.Đề thi thử số 11-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 19/01/2022

10.Chữa đề số 10-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 18/01/2022

11.Đề thi thử số 10-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 17/01/2022

12.Chữa đề số 9-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 16/01/2022

13.Đề thi thử số 9-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 15/01/2022

14.Chữa đề số 8-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 13/01/2022

15.Đề thi thử số 8-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 12/01/2022

16.Đề thi thử sở Hà Tĩnh 2021-2022 12/01/2022

17.Đề thi thử số 7-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 10/01/2022

18.Đề thi thử trường Yên Khánh A - Ninh Bình 2021-2022 10/01/2022

19.Đề thi hết học kỳ I năm 2022 - Sở GD&ĐT - Tỉnh Nam Định 09/01/2022

20.Chữa đề số 6-LiveA-Thầy Lê Văn Tuấn 09/01/2022