Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE A - LUYỆN ĐỀ 2022

Đăng ký Live A được Tặng sách Bộ đề 2022 chỉ với 200K/ khóa!

1. Bộ đề VIP (Soạn mới và chữa live).
2. Tặng Sách 50 đề minh hoạ 2022
3. Tặng Bộ đề thi thử các trường, sở GD.
5. Học Live trong nhóm kín.
4. Tặng bộ 15 đề thi ĐGNL 2022.
6. 100% đề có lời giải Video và text.

Live A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:500.000đ 200.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD & ĐT - Tỉnh Bắc Ninh - Lần 2 01/07/2022

2.Chống sai ngu lý thuyết Vật lý - P6 - LIVE VIP 30/06/2022

3.Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD & ĐT - Tỉnh Bắc Giang - Lần 3 29/06/2022

4.Chống sai ngu lý thuyết Vật lý - P5 - LIVE VIP 28/06/2022

5.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao vô cơ 36 28/06/2022

6.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao hữu cơ 37 28/06/2022

7.Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GD & ĐT - Tỉnh Lạng Sơn - Lần 2 27/06/2022

8.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao vô cơ 34 27/06/2022

9.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao vô cơ 35 27/06/2022

10.Thực chiến - Đề CHÍNH THỨC thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Năm 2019 – Mã 218 26/06/2022

11.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao vô cơ 32 26/06/2022

12.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng cao vô cơ 33 26/06/2022

13.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng vô cơ 30 25/06/2022

14.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng vô cơ 31 25/06/2022

15.Đề thực chiến số 11-Khóa Live A-Thầy Lê Văn Tuấn 24/06/2022

16.Chống sai ngu lý thuyết Vật lý - P4 - LIVE VIP 24/06/2022

17.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng hữu cơ 28 24/06/2022

18.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng bài tập vận dụng hữu cơ 29 24/06/2022

19.Chống sai ngu lý thuyết Vật lý - P3 - LIVE VIP 23/06/2022

20.[Hóa học]_Bộ câu hỏi tủ ăn chắc 8+ điểm - Dạng lý thuyết nâng cao 27 23/06/2022