Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

LIVE T - TỔNG ÔN 2022

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 200.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 200.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Vật Lý 2022

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 200.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 200.000đ

Đăng ký


Học phí combo:500.000đ 200.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 04 01/07/2022

2.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 05 01/07/2022

3.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi 2 30/06/2022

4.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 03 30/06/2022

5.Livestream 9h00 - Phân tích và "gõ đầu" những câu hỏi HAY SAI - buổi1 29/06/2022

6.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 02 29/06/2022

7.[HOT] Hóa học - Trọn bộ 500 câu lý thuyết HAY SAI - đề 01 27/06/2022

8.Tuyển chọn một số bài tập hóa vô cơ hay lạ khó - đề tốt nghiệp THPT 24/06/2022

9.Phân tích về dạng đồ thị điện phân 2019 - 2021 và phương pháp giải mới - Thầy Phạm Hùng Vương 17/06/2022

10.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2022

11.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2022

12.LiveVIP Hóa: YTHH Quy đổi AMIN xử lý tinh tế bài tập đốt cháy 08/06/2022

13.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2022

14.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2022

15.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2022

16.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2022

17.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO 06/06/2022

18.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO 06/06/2022

19.Cơ sở nền tảng - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 05/06/2022

20.Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 05/06/2022