Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON 1: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH TOÁN 2023

Học Live S 2022 cùng 2K4 đến 07/2022
Tặng kèm khóa Toán lớp 11
Tặng 07 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S : Luyện thi Đại học môn Toán 2023

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề môn Toán 2023

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2023

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Tiệm cận của đồ thị hàm số-Đề 3 08/08/2022

2.Tiệm cận của đồ thị hàm số-Đề 2 07/08/2022

3.Tiệm cận của đồ thị hàm số-Đề 1 06/08/2022

4.1 CKH tính khoảng cách từ điểm đến mặt-Đề 1 06/08/2022

5.Tiệm cận của đồ thị hàm số 05/08/2022

6.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương-đề 2 04/08/2022

7.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương-đề 1 03/08/2022

8.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương 02/08/2022

9.Công thức 1-c-k-h tính khoảng cách từ điểm đến mặt bên (phần 1) 02/08/2022

10.Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên-Đề 2 01/08/2022

11.Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm x=x0 đề 2 01/08/2022

12.Tìm m để hàm số bậc 3 đồng biến or nghịch biến trên R-Đề 2 31/07/2022

13.Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên-Đề 1 31/07/2022

14.Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên 30/07/2022

15.Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm x=x0 đề 1 30/07/2022

16.Tìm m để hàm số bậc 3 đồng biến or nghịch biến trên R-Đề 1 29/07/2022

17.Tính đơn điệu và cực trị hàm số bậc ba chứa tham số phần 1 28/07/2022

18.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số-Đề 3 27/07/2022

19.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số-Đề 2 26/07/2022

20.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số-Đề 1 25/07/2022