Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH MÔN LÝ 2023

Tặng 05 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S - Luyện thi Đại học môn Vật Lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Vật Lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn cấp tốc 8+ Vật lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Live: Ôn tập kiến thức trọng tâm lớp 11 12/06/2023

2.Ôn tập kiến thức trọng tâm lớp 11 11/06/2023

3.BTVN - Phóng xạ 10/06/2023

4.Live - Phóng xạ 10/06/2023

5.Thi online - Phóng xạ 09/06/2023

6.BTVN - Cấu tạo hạt nhân - phản ứng hạt nhân 08/06/2023

7.Live - Cấu tạo hạt nhân - phản ứng hạt nhân 08/06/2023

8.Bài giảng - Phóng xạ 08/06/2023

9.Thi online - Cấu tạo hạt nhân - phản ứng hạt nhân 07/06/2023

10.BTVN - Mẫu nguyên tử Bo 06/06/2023

11.Live - Mẫu nguyên tử Bo 06/06/2023

12.Bài giảng - Cấu tạo hạt nhân - phản ứng hạt nhân 06/06/2023

13. Lý thuyết dao động cơ học 05/06/2023

14.Thi online - Mẫu nguyên tử Bo 05/06/2023

15.BTVN - Lượng tử ánh sáng - Quang điện - phát quang 04/06/2023

16.Live- Lượng tử ánh sáng - Quang điện - phát quang 04/06/2023

17.Bài giảng - Mẫu nguyên tử Bo 04/06/2023

18.Thi online - Lượng tử ánh sáng - Quang điện - phát quang 03/06/2023

19.Live - Quang phổ và các loại tia 02/06/2023

20.Bài giảng - Lượng tử ánh sáng - Quang điện - phát quang 02/06/2023