Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH MÔN LÝ 2023

Tặng 05 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S - Luyện thi Đại học môn Vật Lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Vật Lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Vật Lý 2023

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Đề Vật Lý chuyên Phan Bội Châu - Nghê An - lần 1 - 2022-2023 03/03/2023

2.Phản ứng phân hạch 26/02/2023

3.Đề Vật Lý chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - lần 1 - 2022-2023 25/02/2023

4.Live - Phóng xạ 25/02/2023

5.Thi online - Phóng xạ 24/02/2023

6.Phóng xạ 23/02/2023

7.Live: Phản ứng hạt nhân 22/02/2023

8.Chữa - Thi online: Phản ứng hạt nhân 21/02/2023

9.Thi online: Phản ứng hạt nhân 21/02/2023

10.Phản ứng hạt nhân - P2 20/02/2023

11.Phản ứng hạt nhân - P1 19/02/2023

12.Live: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 18/02/2023

13.Thi online: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 17/02/2023

14.Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 16/02/2023

15.Live: Mẫu nguyên tử Bo 09/02/2023

16.Bài tập - Mẫu nguyên tử Bo 08/02/2023

17.Thi online: Mẫu nguyên tử Bo 08/02/2023

18.Mẫu nguyên tử Bo 07/02/2023

19.Live: Hiện tượng quang điện trong, phát quang, laze 06/02/2023

20.Thi online: Hiện tượng quang điện trong, phát quang, laze 05/02/2023