Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH MÔN HÓA 2023

Tặng 06 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2023

2.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2023

3.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2023

4.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN 08/06/2023

5.LiveVIP Hóa: YTHH Quy đổi AMIN xử lý tinh tế bài tập đốt cháy 08/06/2023

6.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2023

7.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2023

8.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2023

9.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác 07/06/2023

10.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2023

11.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2023

12.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2023

13.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO 06/06/2023

14.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO 06/06/2023

15.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO 06/06/2023

16.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO 06/06/2023

17.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO 06/06/2023

18.Cơ sở nền tảng - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 05/06/2023

19.Cơ sở nền tảng - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 05/06/2023

20.Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO 05/06/2023