Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH MÔN HÓA 2023

Tặng 06 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại NHÔM 10/12/2022

2.Thi online - Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại NHÔM 10/12/2022

3.Lý thuyết trọng tâm về kim loại NHÔM 09/12/2022

4.Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại NHÔM 09/12/2022

5.Lý thuyết trọng tâm về NƯỚC CỨNG 08/12/2022

6.Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về NƯỚC CỨNG 08/12/2022

7.Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ - đề mở rộng 07/12/2022

8.Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ 06/12/2022

9.Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại KIỀM THỔ 06/12/2022

10.Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM THỔ 05/12/2022

11.Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM THỔ 05/12/2022

12.Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - đề tổng hợp 04/12/2022

13.Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 03/12/2022

14.Thi online - Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - đề cơ bản 03/12/2022

15.Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM 02/12/2022

16.Thi online - Lý thuyết trọng tâm về kim loại KIỀM 02/12/2022

17.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về điện phân dung dịch HỖN HỢP chất tan 01/12/2022

18.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về điện phân dung dịch MỘT chất tan 30/11/2022

19.Điều chế kim loại - Phương pháp điện phân 29/11/2022

20.Thi online - Một số câu hỏi lý thuyết cơ bản về phương pháp điện phân 29/11/2022