Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐGNL & ĐH MÔN HÓA 2023

Học Live S 2022 cùng 2K4 đến 07/2022
Tặng kèm khóa Hóa lớp 11
Tặng 06 Sách ID Live SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Live SAT 2023

Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Live A : Luyện đề Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2023

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.LT.II.4. Tính chất hóa học - Thủy phân este đa chức - tạp chức 08/08/2022

2.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân este đa chức - tạp chức 08/08/2022

3.Live S hóa - Chữa đề lý thuyết và bài tập về phản ứng thủy phân ESTE loại II (este của phenol) 07/08/2022

4.BT.CB. I.3. Bài tập thủy phân este của phenol 07/08/2022

5.Thi online - Bài tập thủy phân este loại II (este của phenol) 07/08/2022

6.LT.II.3. Tính chất hóa học - Thủy phân este loại II (este của phenol) 06/08/2022

7.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân este loại II (este của phenol) 06/08/2022

8.Live S Hóa - Chữa đề LT và BT về tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ thủy phân ESTE loại I 05/08/2022

9.BT.CB. I.2. Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I 05/08/2022

10.Thi online - Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I 05/08/2022

11.LT. II.2. Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I 04/08/2022

12.Thi online - Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I 04/08/2022

13.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 3 03/08/2022

14.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3 03/08/2022

15.Thi online: Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3 03/08/2022

16.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 2 02/08/2022

17.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 2 02/08/2022

18.Thi online: Bài tập thủy phân este thường - Phần 2 02/08/2022

19.Live S Hóa - Câu hỏi lý thuyết và bài tập về phản ứng thủy phân este thường - P1 01/08/2022

20.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 1 01/08/2022