Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2023

Tặng 03 Sách ID Pro SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Pro SAT 2023

Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh học 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1) 08/06/2023

2.Bài tập về giao tử (phần 1) 08/06/2023

3.Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 07/06/2023

4.Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 07/06/2023

5.Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 06/06/2023

6.Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 06/06/2023

7.Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 05/06/2023

8.THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 05/06/2023

9.THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1) 04/06/2023

10.Thi online - Bài tập về phả hệ 03/06/2023

11.Bài tập về phả hệ 03/06/2023

12.Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2) 02/06/2023

13.Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2) 02/06/2023

14.Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1) 01/06/2023

15.Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1) 01/06/2023

16.THI ONLINE: Di truyền quần thể 31/05/2023

17.Di truyền quần thể 30/05/2023

18.THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2) 29/05/2023

19.Quy luật di truyền (phần 2) 28/05/2023

20.THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1) 27/05/2023