Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON: LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2023

Học Pro S 2022 cùng 2K4 đến 07/2022
Tặng kèm khóa Sinh lớp 11
Tặng 03 Sách ID Pro SAT 2023
Tháng 7/2022 khai giảng Pro SAT 2023

Sinh học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh Học 2022

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Live 16: Ôn tập sinh thái Quần xã, hệ sinh thái 17/02/2022

2.Livestream - Ôn tập về trao đổi chất ở động vật 29/01/2022

3.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Ôn tập về trao đổi chất ở động vật 28/01/2022

4.Livestream - Tuần hoàn 27/01/2022

5.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Tuần hoàn 26/01/2022

6.Livestream - Tiêu hóa và hô hấp ở động vật 22/01/2022

7.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Tiêu hóa và hô hấp ở động vật 21/01/2022

8.Livestream - Quang hợp và hô hấp ở thực vật 20/01/2022

9.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Quang hợp và hô hấp ở thực vật 19/01/2022

10.Livestream - Trao đổi khoáng và nitơ 15/01/2022

11.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Trao đổi khoáng và nitơ 14/01/2022

12.Livestream - Trao đổi nước ở thực vật 13/01/2022

13.Thi online - Tổng ôn sinh học 11: Trao đổi nước ở thực vật 12/01/2022

14.Thi online - Tông Ôn sinh thái Quần xã, hệ sinh thái 06/01/2022

15.Thi online - Ôn tập về Sinh thái quần xã và hệ sinh thái. 05/01/2022

16.Ôn tập về Sinh thái quần xã và hệ sinh thái. 05/01/2022

17.Thi online - Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 04/01/2022

18.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 04/01/2022

19.Thi online - Chu trình sinh địa hóa 03/01/2022

20.Chu trình sinh địa hóa 03/01/2022