Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 4: DÀNH CHO 2K5, 2K6

Chuyên đề ngữ pháp 9 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 9 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 836.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[GĐ2023]_Bài tập làm thêm tuần 9 - Bộ câu hỏi 8+ 01/04/2023

2.[GĐ2023]_Bài tập làm thêm tuần 9 - Bộ câu hỏi 9+ 01/04/2023

3.[GĐ2023]_Chữa bài ngày 31/3 01/04/2023

4.[GĐ2023]_Bài tập làm thêm ngày 31/3/2023 31/03/2023

5.[GĐ2023]_Bài tập ngày 31/3/2023 31/03/2023

6.[GĐ2023]_Bộ câu hỏi 9+ ngày 31/3/2023 31/03/2023

7. [GĐ2023]_Từ vựng ngày 31/3/2023 phần câu hỏi trắc nghiệm 31/03/2023

8.Chữa bài ngày 30/3 31/03/2023

9. [GĐ2023]_Cấu trúc ngày 31/3/2023 phần câu hỏi trắc nghiệm 31/03/2023

10.[GĐ2023]_Chữa bài ngày 30/3 31/03/2023

11. [GĐ2023]_Từ vựng ngày 31/3/2023 bài đọc điền 31/03/2023

12. Live tuần 9 - Bộ câu hỏi 8+ 31/03/2023

13. [GĐ2023]_Cấu trúc ngày 31/3/2023 bài đọc điền 31/03/2023

14. [GĐ2023]_Từ vựng ngày 31/3/2023 bài đọc hiểu 31/03/2023

15. [GĐ2023]_Cấu trúc ngày 31/3/2023 bài đọc hiểu 31/03/2023

16. [GĐ2023]_Bài tập củng cố ngày 31/3/2023 31/03/2023

17.[GĐ2023]_Bài tập làm thêm ngày 30/3/2023 30/03/2023

18.[GĐ2023]_Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần II: Đề thi (Tự luận) 30/03/2023

19.[GĐ2023]_Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần II: Đề thi (Trắc nghiệm) 30/03/2023

20.[GĐ2023]_Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần I: Luyện nghe 30/03/2023