Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 4: DÀNH CHO 2K5, 2K6

Chuyên đề ngữ pháp 9 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 9 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[TO9]_Bài tập làm thêm tuần 10 10/12/2022

2.Cấu trúc bài tập làm thêm 10/12/2022

3.Bảng từ bài tập làm thêm 10/12/2022

4.[TO9]_Chữa bài ngày 9/12/2022 10/12/2022

5.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 36 10/12/2022

6.[TO9]_Bài tập ngày 9/12/2022 09/12/2022

7.Cấu trúc ngày 9/12 09/12/2022

8.Bảng từ ngày 9/12 09/12/2022

9.[TO9]_Chữa bài ngày 8/12/2022 09/12/2022

10.Bài tập ngày 9/12/2022 - Collocations with give 09/12/2022

11.Lý thuyết ngày 9/12/2022 - Collocations with give 09/12/2022

12.[TO9]_Thi online - Bài tập bổ trợ ngày 9/12/2022 09/12/2022

13.[TO9]_Tài liệu livestream 5h ngày 8/12/2022 08/12/2022

14.[TO9]_Bài tập ngày 8/12/2022 08/12/2022

15.Cấu trúc ngày 8/12 08/12/2022

16.Bảng từ ngày 8/12 08/12/2022

17.[TO9]_Chữa bài ngày 7/12/2022 08/12/2022

18.Bài tập ngày 8/12/2022 - Travel 08/12/2022

19.Lý thuyết ngày 8/12/2022 - Travel 08/12/2022

20.[TO9]_Thi online - Bài tập bổ trợ ngày 8/12/2022 08/12/2022