Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 5: DÀNH CHO 2K5, 2K6

Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 8 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 770.000đ

Đăng ký


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Chữa đề thi thử tuần 13 04/12/2022

2. [CIPP]_Bài tập củng cố 35 04/12/2022

3.[TGĐ 2023]_Bài tập làm thêm tuần 13 03/12/2022

4.Video chữa bài ngày 2/12/2022 03/12/2022

5.[TGĐ 2023]_Đề thi thử Tuần 13 03/12/2022

6.Chữa bài ngày 2/12 03/12/2022

7.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 35 03/12/2022

8.[TGĐ 2023]_Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần 2 - Bài tập nâng cao 02/12/2022

9.[TGĐ 2023]_Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần 1 - Bài tập hàng ngày 02/12/2022

10.Cấu trúc Exercise 4 ngày 2/12/2022 02/12/2022

11.Bảng từ vựng Exercise 4 ngày 2/12/2022 02/12/2022

12.Cấu trúc Exercise 3 ngày 2/12/2022 02/12/2022

13.Bảng từ vựng Exercise 3 ngày 2/12/2022 02/12/2022

14.Cấu trúc Exercise 2 ngày 2/12/2022 02/12/2022

15.Bảng từ vựng Exercise 2 ngày 2/12/2022 02/12/2022

16.Cấu trúc Exercise 1 ngày 2/12/2022 02/12/2022

17.Bảng từ vựng Exercise 1 ngày 2/12/2022 02/12/2022

18.Ôn tập 1 02/12/2022

19.[TGĐ]_Bài tập củng cố ngày 2/12/2022 02/12/2022

20.Chữa bài ngày 1/12 02/12/2022