Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 5: DÀNH CHO 2K5, 2K6

Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 8 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 670.000đ

Đăng ký


Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 600.000đ


KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 700.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.800.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[ĐH5]_Luyện nghe ngày 8/8/2022 08/08/2022

2.Bài tập ngày 8/8/2022 08/08/2022

3.Bảng từ ngày 1 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 08/08/2022

4.Bảng từ ngày 1 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc 08/08/2022

5.Bảng từ ngày 1 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc điền 08/08/2022

6.Bảng từ ngày 1 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc điền 08/08/2022

7.Bảng từ ngày 1 - Structure 08/08/2022

8.Bảng từ ngày 1 - Vocabulary 08/08/2022

9.Đề thi online ngày 8/8/2022 08/08/2022

10.Bài tập ngày 8/8/2022 - Jobs 08/08/2022

11.[ĐH5]_Từ vựng nâng cao ngày 8/8/2022 08/08/2022

12.Lý thuyết ngày 8/8/2022 - Health 08/08/2022

13.[TO8]_Tài liệu livestream 5h ngày 8/8/2022 08/08/2022

14.Thi online - Bài tập bổ trợ ngày 8/8/2022 08/08/2022

15.[CIPP]_Bài tập củng cố 18 07/08/2022

16.Chữa bài tập làm thêm tuần 12 07/08/2022

17.Chữa bài tập làm thêm tuần 5 07/08/2022

18.Bài tập làm thêm tuần 5 06/08/2022

19.Chữa bài ngày 5/8 06/08/2022

20.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 18 06/08/2022