Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

Pro S: Luyện thi Đại học môn Lịch sử 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 800.000đ


Live S - Luyện thi chuyên đề

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ


Học phí combo:2.800.000đ 1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 2 10/12/2022

2.Thi online - Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1 08/12/2022

3.Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1 07/12/2022

4.Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 2) 05/12/2022

5.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - Phần 2 04/12/2022

6.Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 1) 02/12/2022

7.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - Phần 1 01/12/2022

8.Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946) 29/11/2022

9.Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946) 28/11/2022

10.Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946) 26/11/2022

11.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946) 25/11/2022

12.Chữa đề - Tổng ôn chương trình Lịch sử lớp 11 12/11/2022

13.Tổng ôn chương trình Lịch sử lớp 11 12/11/2022

14.Chữa đề: Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945) 11/11/2022

15.Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945) 11/11/2022

16.Chưa đề - Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918 phần 2 11/11/2022

17.Thi Online - Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 phần 2 10/11/2022

18.Thi online - Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm 06/11/2022

19.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm 05/11/2022

20.Thi online - Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945 04/11/2022