Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

Pro S: Luyện thi Đại học môn Lịch sử 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi chuyên đề

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 400.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.800.000đ 1.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2) 27/05/2023

2.Bật mí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2) 26/05/2023

3.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1) 25/05/2023

4.Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1) 24/05/2023

5.Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới 14/05/2023

6.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới 13/05/2023

7.Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh 12/05/2023

8.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh 10/05/2023

9.Thi Online - So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975 08/05/2023

10.So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975 07/05/2023

11.Thi Online - So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ 03/05/2023

12.Đề kiểm tra khảo sát chất lượng khối 12 (lần 6) trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 03/05/2023

13.So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ 02/05/2023

14.Thi online - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh 30/04/2023

15.Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh 29/04/2023

16.Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975) 28/04/2023

17.Thi online - Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975) 28/04/2023

18.Thi Online - So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975) 27/04/2023

19.So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975) 26/04/2023

20.Thi Online - Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975) 25/04/2023