Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC LỚP 11 - DÀNH CHO 2K6

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) - 2023

Cô Phan Điệu

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Vật lý lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Toán học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Sinh học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.500.000đ
Bài mới phát hành
1. Giới hạn một bên 08/12/2022

2.Giới hạn vô cùng trừ vô cùng 06/12/2022

3.Giới hạn 1 bên 04/12/2022

4.Thi online - Kết hợp các bài tập thuần cơ bản của ANKIN 03/12/2022

5.Thi online - Các dạng bài tập thuần cơ bản của ANKIN 02/12/2022

6.Giới hạn của hàm số phần 2-Đề 2 02/12/2022

7.Thi online -Bài tập trọng tâm cơ bản về ANKAĐIEN 01/12/2022

8.Giới hạn của hàm số phần 2-Đề 1 30/11/2022

9.THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra 28/11/2022

10.Giới hạn của hàm số phần 2 28/11/2022

11.Ôn tập và kiểm tra 27/11/2022

12.Unit 14: Skills (Rèn Kỹ năng) 25/11/2022

13.Thi Online CĐ 2 25/11/2022

14. Dạng 2: Giới hạn vô cùng chia vô cùng - Đề 2 24/11/2022

15.Unit 14: Vocabulary 2 (Từ vựng 2) 24/11/2022

16.Chuyên đề 6: Rèn Kỹ năng Viết lại câu dạng trắc nghiệm (2) 24/11/2022

17.Đề Kiểm tra tiến độ 2 24/11/2022

18.Unit 7: Grammar 1 (Ngữ pháp 1) 24/11/2022

19.Đề Kiểm tra tiến độ 2 24/11/2022

20.Unit 7: Vocabulary (Từ vựng) 23/11/2022