Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC LỚP 11 - DÀNH CHO 2K6

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) - 2023

Cô Phan Điệu

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Vật lý lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Toán học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Sinh học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.500.000đ
Bài mới phát hành
1.THI ONLINE: Các hình thức hô hấp ở động vật 08/08/2022

2.Xác suất phần 2 08/08/2022

3.Chuyên đề HNO₃ - Đặc trưng hỗn hợp có sắt và muối sắt(III) với HNO₃, H₂SO₄ đặc 08/08/2022

4.Unit 1: Grammar(Ngữ pháp) 07/08/2022

5.Xác suất phần 2 07/08/2022

6.Thi online - Thêm hợp chất vào kim loại tham gia phản ứng với HNO₃ 07/08/2022

7.Các hình thức hô hấp ở động vật 07/08/2022

8.Thi Online Unit 1 (3) 06/08/2022

9.Xác suất phần 1-Đề 4 06/08/2022

10.Chuyên đề HNO₃ - Thêm hợp chất vào kim loại tham gia phản ứng 06/08/2022

11.Unit 1: Writing (Viết) 05/08/2022

12.Xác suất phần 1-Đề 3 05/08/2022

13.Thi online - Tăng số lượng kim loại tham gia phản ứng chuyên đề HNO₃ 05/08/2022

14.Xác suất phần 1-Đề 2 04/08/2022

15.Chuyên đề HNO₃ - Tăng số lượng kim loại tham gia phản ứng với HNO₃ 04/08/2022

16.Sự tiến hóa của động vật về phương thức tiêu hóa (HSG) 04/08/2022

17.Unit 1: Speaking (Nói) 03/08/2022

18.Thi online - Xác định chất khử và sản phẩm khử trong bài tập HNO₃, H₂SO₄ đặc 03/08/2022

19.Chuyên đề HNO₃ - Xác định chất khử và sản phẩm khử trong bài tập HNO₃, H₂SO₄ đặc 02/08/2022

20.THI ONLINE: Tiêu hóa ở các nhóm động vật 02/08/2022