Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC LỚP 11 - DÀNH CHO 2K6

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) - 2023

Cô Phan Điệu

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Vật lý lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Toán học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Sinh học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.500.000đ
Bài mới phát hành
1.Vật lý: Ôn tập học kì 2 lớp 11 30/05/2023

2.Thi online - Các dạng toán trọng tâm về CO2 19/05/2023

3.Thi online - Các dạng toán trọng điểm về C, CO 19/05/2023

4.Vecto trong không gian 16/04/2023

5.Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ 14/03/2023

6.Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ 13/03/2023

7.Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản 12/03/2023

8.Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản 11/03/2023

9.Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic 10/03/2023

10.Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic 09/03/2023

11.Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản 08/03/2023

12.Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản 07/03/2023

13.Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit 06/03/2023

14.Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit 05/03/2023

15.Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản 04/03/2023

16.Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản 03/03/2023

17.Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol 02/03/2023

18.Thi online - Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C 01/03/2023

19.Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C 28/02/2023

20.Thi online - Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon 27/02/2023