Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO: Luyện thi vào 10

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ

Đăng ký


Luyện thi vào 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Chuyên đề ngữ pháp 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[LT10]_Bài tập làm thêm tuần 33 27/05/2023

2.Chữa bài ngày 26/5 27/05/2023

3.[LT10]_Bài tập ngày 26/5/2023 26/05/2023

4. Chữa bài ngày 25/5 26/05/2023

5.[LT10]_Bài tập ngày 25/5/2023 25/05/2023

6.Chữa bài ngày 24/5 25/05/2023

7.[LT10]_Bài tập ngày 24/5/2023 24/05/2023

8.Chữa bài ngày 23/5 24/05/2023

9.[LT10]_Bài tập ngày 23/5/2023 23/05/2023

10.Chữa bài ngày 22/5 23/05/2023

11.[LT10]_Bài tập ngày 22/5/2023 22/05/2023

12.Chữa bài ngày 20/5 21/05/2023

13. [LT10]_Bài tập làm thêm tuần 32 21/05/2023

14.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần Đề thi 20/05/2023

15.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần Đề thi Sở Ninh Bình - Cấu trúc phần bài đọc 20/05/2023

16.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần đề thi Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình - Bảng từ vựng phần bài đọc 20/05/2023

17.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần Đề thi Sở Ninh Bình - Cấu trúc phần trắc nghiệm 20/05/2023

18.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần đề thi Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình - Bảng từ vựng phần câu hỏi trắc nghiệm 20/05/2023

19.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần Đề thi Sở Hưng Yên - Cấu trúc phần bài đọc 20/05/2023

20.[LT10]_Lesson 148 – Bài tập ngày 20/5/2023 - Phần đề thi Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên - Bảng từ vựng phần bài đọc 20/05/2023