Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO: Luyện thi vào 10

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Luyện thi vào 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Chuyên đề ngữ pháp 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần đề thi 01/04/2023

2.Chữa bài ngày 31/3 01/04/2023

3.Chữa bài ngày 30/03 01/04/2023

4. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần I - Cấu trúc phần câu hỏi trắc nghiệm 01/04/2023

5. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần I - Bảng từ phần câu hỏi trắc nghiệm 01/04/2023

6.[LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần II - Cấu trúc phần đọc hiểu 01/04/2023

7.[CĐ10]_Bài tập làm thêm tuần 23 01/04/2023

8. [LT10]_Lesson 120 – Bài tập ngày 1/4/2023 - Phần II - Bảng từ phần đọc hiểu 01/04/2023

9.[CĐ10]_Bài tập luyện viết ngày 31/3/2023 31/03/2023

10.Chữa bài ngày 30/3 31/03/2023

11.Chữa luyện viết ngày 30/3 31/03/2023

12.Chữa bài ngày 30/03 31/03/2023

13.[CĐ10]_Bài tập ngày 31/3/2023 31/03/2023

14.LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Đề thi phần tự luận 30/03/2023

15.[LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Đề thi phần trắc nghiệm 30/03/2023

16.[CĐ10]_Bài tập luyện viết ngày 30/3/2023 30/03/2023

17.Chữa bài ngày 29/03 30/03/2023

18. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần I - Cấu trúc phần câu hỏi trắc nghiệm 30/03/2023

19. [LT10]_Lesson 119 – Bài tập ngày 30/3/2023 - Phần I - Bảng từ phần câu hỏi trắc nghiệm 30/03/2023

20.Chữa luyện viết ngày 29/3 30/03/2023