Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO: Luyện thi vào 10

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Luyện thi vào 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Chuyên đề ngữ pháp 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[CĐ10]_Bài tập ngày 5/12/2022 05/12/2022

2.[CĐ10]_Bài tập luyện viết ngày 5/12/2022 05/12/2022

3.[LT10]_Tài liệu livestream tuần 12 05/12/2022

4.[CĐ10]_Tài liệu livestream 1 (20h30 ngày 4/12/2022) 04/12/2022

5.Chữa bài ngày 3/12 04/12/2022

6.[LT10]_Lesson 55 – Bài tập làm thêm tuần 11 04/12/2022

7.[LT10]_Lesson 55 – Bài tập ngày 3/12/2022 - Phần II - Bài tập áp dụng 03/12/2022

8.Revision 3 03/12/2022

9.[LT10]_Lesson 55 – Bài tập ngày 3/12/2022 - Phần I - Bảng từ 03/12/2022

10.Chữa bài ngày 2/12 03/12/2022

11. [LT10]_Lesson 55 – Bài tập ngày 3/12/2022 - Phần I - Cấu trúc 03/12/2022

12.Chữa cụm động từ ngày 2/12/2022 03/12/2022

13.Chữa bài ngày 2/12 03/12/2022

14.[LT10]_Bài tập tuần 12 03/12/2022

15.[LT10]_Lesson 54 – Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần II - Bài tập áp dụng 02/12/2022

16.[LT10]_Lesson 54 – Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần I - Bảng cấu trúc 02/12/2022

17.Cụm động từ ngày 2/12/2022 02/12/2022

18.[LT10]_Lesson 54 – Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần I - Bảng từ phần V 02/12/2022

19.Cụm động từ ngày 2/12/2022 - lý thuyết 02/12/2022

20.[LT10]_Lesson 54 – Bài tập ngày 2/12/2022 - Phần I - Bảng từ phần I,II,III 02/12/2022