Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO: Luyện thi vào 10

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Chuyên đề ngữ pháp 9 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 749.000đ

Đăng ký


Luyện thi vào 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[ĐH5]_Luyện nghe ngày 8/8/2022 08/08/2022

2.Bài tập ngày 8/8/2022 08/08/2022

3.Bảng từ ngày 1 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 08/08/2022

4.Bảng từ ngày 1 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc 08/08/2022

5.Bảng từ ngày 1 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc điền 08/08/2022

6.Bảng từ ngày 1 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc điền 08/08/2022

7.Bảng từ ngày 1 - Structure 08/08/2022

8.Bảng từ ngày 1 - Vocabulary 08/08/2022

9.Đề thi online ngày 8/8/2022 08/08/2022

10.[ĐH5]_Từ vựng nâng cao ngày 8/8/2022 08/08/2022

11.Cụm từ cố định ngày 8/8/2022 - Lý thuyết 08/08/2022

12.Cụm từ cố định ngày 8/8/2022 08/08/2022

13.Chữa bài tập làm thêm tuần 13 07/08/2022

14.Chữa bài tập làm thêm tuần 5 07/08/2022

15.Bài tập làm thêm tuần 5 06/08/2022

16.[CĐ9]_Bài tập làm thêm tuần 13 06/08/2022

17.Chữa bài ngày 5/8 06/08/2022

18.Chữa bài ngày 05/08 06/08/2022

19.Revision 6 06/08/2022

20.Chữa bài ngày 5/8 06/08/2022