Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO: Luyện thi vào 10

Khóa từ vựng đọc hiểu 5

Cô Trang Anh

Học phí: 679.000đ


Luyện thi vào 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Chuyên đề ngữ pháp 10 - 2023

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Bài tập ngày 7/10/2022 07/10/2022

2.Bảng từ ngày 5 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc điền 07/10/2022

3.[LT10]_Lesson 14 - Bài tập ngày 7/10/2022 - Phần II - Bài tập áp dụng 07/10/2022

4.Bảng từ ngày 5 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc điền 07/10/2022

5.Bảng từ ngày 5 - Structure 07/10/2022

6.[LT10]_Lesson 14 - Bài tập ngày 7/10/2022 - Phần I - Bảng cấu trúc 07/10/2022

7.[ĐH5]_Từ vựng nâng cao ngày 7/10/2022 07/10/2022

8.[LT10]_Lesson 14 - Bài tập ngày 7/10/2022 - Phần I - Bảng từ vựng 07/10/2022

9.Bảng từ ngày 5 - Vocabulary 07/10/2022

10.Chữa bài ngày 6/10 07/10/2022

11.Đề thi online ngày 7/10/2022 07/10/2022

12.Chữa bài ngày 6/10 07/10/2022

13.Chữa bài ngày 6/10 07/10/2022

14.Bài tập ngày 6/10/2022 06/10/2022

15.Bảng từ ngày 4 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 06/10/2022

16.Bảng từ ngày 4 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc 06/10/2022

17.[LT10]_Lesson 13 - Bài tập ngày 6/10/2022 - Phần III - Bài tập về phát âm - Trọng âm 06/10/2022

18.Bảng từ ngày 4 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc điền 06/10/2022

19.[LT10]_Lesson 13 - Bài tập ngày 6/10/2022 - Phần II - Bài tập từ vựng 06/10/2022

20.Bảng từ ngày 4 - Từ vựng bổ trợ làm bài đọc điền 06/10/2022