Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

PRO SAT LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2024

Pro S : Luyện thi Đại học môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 719.000đ

Đăng ký


Pro A : Luyện đề môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.400.000đ 1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Bài 2 - Nhân đôi ADN ngày 5/6/2023 05/06/2023

2.Khái quát sinh học 11 04/06/2023

3.Nhân đôi ADN 04/06/2023

4.Bài 1 - Gen, mã di truyền ngày 2/6/2023 02/06/2023

5.THI ONLINE: Ôn tập về vi sinh vật 02/06/2023

6.ADN, gen, mã di truyền 01/06/2023

7.Ôn tập về vi sinh vật 01/06/2023

8.Thi online - Ôn tập về sinh học tế bào 29/05/2023

9.THI ONLINE: Đề kiểm tra 29/05/2023

10.Ôn tập về sinh học tế bào 28/05/2023

11.Thực hành và ôn tập 28/05/2023

12.Thi online - Cân bằng nội môi và thực hành 27/05/2023

13.Cân bằng nội môi và thực hành 26/05/2023

14.Thi online - Tuần hoàn (P2) 25/05/2023

15.Tuần hoàn (P2) 24/05/2023

16.Thi online - Tuần hoàn (P1) 23/05/2023

17.Tuần hoàn (P1) 22/05/2023

18.Thi online - Hô hấp ở động vật 21/05/2023

19.Hô hấp ở động vật 20/05/2023

20.Thi online - Tiêu hóa ở động vật (P2) 19/05/2023