Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

PRO SAT LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH 2024

Pro S : Luyện thi Đại học môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 849.000đ

Đăng ký


Pro A : Luyện đề môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2024

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.600.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Nâng cao về Di truyền quần thể 30/09/2023

2.Bài 41 - Bài tập nâng cao về di truyền quần thể ngày 28/9/2023 28/09/2023

3.Chữa Bài 6_Căn bản về sinh học thực vật 27/09/2023

4.THI ONLINE: Thực hành, ôn tập và kiểm tra 27/09/2023

5.Bài tập nâng cao về di truyền quần thể 27/09/2023

6.Thực hành, ôn tập và kiểm tra 26/09/2023

7.Bài 40 - Cấu trúc di truyền quần thể (Phần 2) ngày 25/9/2023 25/09/2023

8.THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 2) 25/09/2023

9.Cấu trúc di truyền quần thể (Phần 2) 24/09/2023

10.Tập tính ở động vật (phần 2) 23/09/2023

11.Bài 39 - Cấu trúc di truyền quần thể (Phần 1) ngày 22/9/2023 22/09/2023

12.THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 1) 21/09/2023

13.Cấu trúc di truyền quần thể (Phần 1) 21/09/2023

14.Chữa Bài 5_Căn bản về quy luật di truyền - P3 20/09/2023

15.Bài tập tự luyện: Đề 10. Bài toán tổng hợp 5 20/09/2023

16.Bài tập tự luyện: Đề 9. Bài toán tổng hợp 4 20/09/2023

17.Bài tập tự luyện: Đề 8. Bài toán tổng hợp 3 20/09/2023

18.Bài tập tự luyện: Đề 7. Bài toán tổng hợp 2 20/09/2023

19.Bài tập tự luyện: Đề 6. Bài toán tổng hợp 1 20/09/2023

20.Bài tập tự luyện: Đề 5. Liên kết giới tính, ngoài NST 20/09/2023