Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 6: Ôn thi vào 10 2024

Chuyên đề ngữ pháp 11 - 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 770.000đ

Đăng ký


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 2024 (Tổng ôn lớp 9)

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Luyện giải đề thi vào 10 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:1.700.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[CĐ11]_Bài tập làm thêm tuần 19 30/09/2023

2.[TO9]_Bài tập làm thêm tuần 3 30/09/2023

3. [CĐ11]_Chữa đề thi thử ngày 29/9 30/09/2023

4.[TO9]_Chữa bài ngày 29/9 30/09/2023

5.[CĐ11]_Chữa bài ngày 29/9/2023 30/09/2023

6.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần II - Bài tập áp dụng 2 29/09/2023

7.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần II - Bài tập áp dụng 29/09/2023

8.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần I - Bảng từ vựng bài đọc đúng sai 29/09/2023

9.[CĐ11]_Cụm thành ngữ ngày 29/9/2023 29/09/2023

10.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần I - Bảng từ vựng bài đục lỗ 29/09/2023

11.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần I - Bảng cấu trúc bài đục lỗ 29/09/2023

12.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần I - Bảng từ vựng bài đọc hiểu 1 29/09/2023

13.[CĐ11]_Đề Thi thử ngày 29/9/2023 29/09/2023

14.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 29/9/2023 - Phần I - Bảng cấu trúc bài đọc hiểu 1 29/09/2023

15.[CĐ11]_Bài tập ngày 29/9/2023 29/09/2023

16. [CĐ11]_Chữa đề thi thử ngày 28/9 29/09/2023

17.[CĐ11]_Bài tập luyện viết ngày 29/9/2023 29/09/2023

18.[CĐ11]_Chữa bài ngày 28/9/2023 29/09/2023

19.[TO9]_Chữa bài ngày 28/9 29/09/2023

20.[TO9]_Lesson 15 - Bài tập ngày 28/9/2023 - Phần I - Bảng cấu trúc bài đọc đúng sai 28/09/2023