Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 7: Luyện thi THPTQG 2024

Chuyên đề ngữ pháp 11 - 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 770.000đ

Đăng ký


Từ vựng đọc hiểu 6 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 11 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Luyện giải đề thi 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.000.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[CĐ11]_Giới từ ngày 5/6/2023 05/06/2023

2.[CIPP]_Bài tập ngày 5/6/2023 - Family 05/06/2023

3.[CĐ11]_Giới từ ngày 5/6/2023 - Bảng cấu trúc 05/06/2023

4.[CĐ11]_Buổi 6 - Sự phối thì 05/06/2023

5.[CĐ11]_Bài tập ngày 5/6/2023 05/06/2023

6.[CĐ11]_Đề thi thử ngày 5/6/2023 05/06/2023

7.[CĐ11]_Giới từ ngày 5/6/2023 - Lý thuyết 05/06/2023

8.[CIPP]_Lý thuyết ngày 5/6/2023 - Family 05/06/2023

9.[CĐ11]_Bài tập luyện viết ngày 5/6/2023 05/06/2023

10.[CĐ11]_Tài liệu livestream tuần 3 (20h30 ngày 4/6/2023) 04/06/2023

11.[CIPP]_Chữa đề thi thử tuần 4 04/06/2023

12.[CIPP]_Bài tập củng cố 4 04/06/2023

13.[CĐ11]_Revision 2 03/06/2023

14. [CĐ11]_Chữa đề thi thử ngày 2/6 03/06/2023

15.[CĐ11]_Chữa bài ngày 2/6/2023 03/06/2023

16.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 4 03/06/2023

17.[CĐ11]_Chữa giới từ 10(2/6) 03/06/2023

18.[CĐ11]_Bổ trợ live ngày 4/6 03/06/2023

19.[CĐ11]_Giới từ ngày 2/6/2023 02/06/2023

20.[CĐ11]_Giới từ ngày 2/6/2023 - Bảng cấu trúc 02/06/2023