Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

COMBO 8: Luyện thi THPTQG + Ôn thi chuyên/HSG 2024

Học nâng cao + ôn thi HSG

Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 10 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 640.000đ

Đăng ký


Từ vựng đọc hiểu 6 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Tiền giải đề 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Luyện giải đề thi 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Collocations - Idioms - Phrasal verbs - Prepositions 2024

Cô Trang Anh

Học phí: 800.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.000.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.[ĐH6]_Bài tập làm thêm tuần 11 30/09/2023

2.[CIPP]_Đề thi thử Tuần 21 30/09/2023

3.[ĐH6]_Chữa bài ngày 29/9 30/09/2023

4.[ĐH6]_Luyện nghe ngày 29/9/2023 29/09/2023

5.[ĐH6]_Bài tập ngày 29/9 29/09/2023

6.[ĐH6]_Bảng từ ngày 5 - Cấu trúc (flashcard) 29/09/2023

7.[ĐH6]_Bảng từ ngày 5 - Structure 29/09/2023

8.[CIPP]_Bài tập ngày 29/9/2023 - Collocations with "pay" 29/09/2023

9.[ĐH6]_Bảng từ ngày 5 - Vocabulary 29/09/2023

10. [ĐH6]_Bài tập ngày 29/9/2023 29/09/2023

11.Đề thi online ngày 29/9/2023 29/09/2023

12.[CIPP]_Lý thuyết ngày 29/9/2023 - Collocations with "pay" 29/09/2023

13.[ĐH6]_Chữa bài ngày 28/9 29/09/2023

14.[ĐH6]_Chữa bài ngày 28/9/2023 29/09/2023

15.[ĐH6]_Từ vựng nâng cao ngày 29/9/2023 29/09/2023

16.[ĐH6]_Chữa bài ngày 29/9/2023 29/09/2023

17.[ĐH6]_Luyện nghe ngày 28/9/2023 28/09/2023

18.[ĐH6]_Bài tập ngày 28/9/2023 28/09/2023

19.[ĐH6]_Bảng từ ngày 4 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc (flashcard) 28/09/2023

20.[ĐH6]_Bảng từ ngày 4 - Cấu trúc bổ trợ làm bài đọc 28/09/2023