Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA HỌC LỚP 11 - DÀNH CHO 2K7

Sinh học lớp 11 Khóa 2024 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ

Đăng ký


Học phí combo:400.000đ
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bài 7. Quang hợp (P2) 22/09/2023

2. Bài 7: Quang hợp (P2) 21/09/2023

3.Thi online - Bài 6. Quang hợp (P1) 15/09/2023

4.Bài 6: Quang hợp (P1) 14/09/2023

5.Thi online - Bài 5. Bồi dưỡng học sinh giỏi về trao đổi nước và khoáng 08/09/2023

6.Bài 5: Bồi dưỡng học sinh giỏi về trao đổi nước và khoáng 08/09/2023

7.Thi online - Bài 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và khoáng 01/09/2023

8.Bài 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và khoáng 31/08/2023

9.Thi online - Bài 3. Trao đổi khoáng và nitrogen 25/08/2023

10.Bài 3: Trao đổi khoáng và nitrogen 24/08/2023

11.Thi online - Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật 18/08/2023

12.Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật 17/08/2023

13.Thi online - Bài 1. Khái quát về trao đổi chất ở sinh vật 11/08/2023

14.Bài 1: Khái quát về trao đổi chất ở sinh vật 10/08/2023