Thông tin Mooner
Hungoc3g
Đỗ Tràng Hà
Level: 25 SP: 0
Đã làm 2430 bài tập
FB: https://facebook.com/hung.trang.94695
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: THPT Chuyên Sơn La
Đia chỉ trường THPT: Phường Chiềng Lề -Thành phố Sơn La
Ngày tham gia: 31-10-2016 05:47