Thông tin Mooner
Trannganls2010
Trần thị ngân
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Trannganls99
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Chuyên Chu Văn An
Đia chỉ trường THPT: Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Ngày tham gia: 11-09-2016 07:37