Thông tin Mooner
clovers293
Doãn Trung Kiên
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/ltcloudy2301
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Như Thanh
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
Ngày tham gia: 27-07-2015 04:29